Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 5-letnie jednolite studia magisterskie

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jednolite studia magisterskie (poziom VII PRK).
Cykl kształcenia: dziesięć semestrów.
Tryby kształcenia: stacjonarne, niestacjonarne, ON LINE, hybrydowe.
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.
Dokument uzyskiwany przez absolwenta: dyplom ukończenia potwierdzający tytuł zawodowy.
ATUTY
• Jednolite studia magisterskie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej) z uprawnieniami.
• Po uzyskaniu dyplomu możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich.

Magister

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Wsparcie logopedyczne małego dziecka
Nauczanie początkowe języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski)
Nauczanie początkowe informatyki