Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią logopedyczną

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Oprócz obszarów tematycznych wymienionych w opisie specjalności pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym plan specjalności uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej oraz aktywizujące rozwój i uczenie się dziecka.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Na tematykę zajęć składają się różnorodne obszary działalności pedagogicznej – podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Dążąc do efektywnego wykonania zadań zawodowych, oprócz przedmiotów ogólnopedagogicznych program zawiera metodyki poszczególnych przedmiotów wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego: metodykę edukacji polonistycznej, metodykę edukacji matematycznej, metodykę edukacji społeczno-przyrodniczej, metodykę edukacji plastycznej i technicznej, metodykę edukacji muzycznej, metodykę wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną a także metodykę nauczania języka angielskiego. Obejmuje również wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: logopedia i zaburzenia mowy z profilaktyką, diagnoza i korekta zaburzeń rozwoju dziecka, metodyka edukacji polonistycznej, metodyka edukacji matematycznej, metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej, metodyka edukacji plastycznej i technicznej, metodyka edukacji muzycznej, metodyka edukacji wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Prowadzenie zajęć w zakresie integracji logopedycznej dla dzieci. Absolwent może pracować w przedszkolach, klubach malucha, ośrodkach prowadzących zajęcia logopedyczne i innych ośrodkach edukacyjnych, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.
________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.