Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią logopedyczną

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych pracą z dziećmi, zorientowaną na diagnozę potrzeb i wsparcie prawidłowej organizacji wrażeń sensorycznych (bodźców) u dziecka. Program uwzględnia, obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym, przedmioty przygotowujące studenta do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej oraz aktywizujące rozwój i uczenie się dziecka.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: logopedia i zaburzenia mowy z profilaktyką, diagnoza i korekta zaburzeń rozwoju dziecka, metodyka edukacji polonistycznej, metodyka edukacji matematycznej, metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej, metodyka edukacji plastycznej i technicznej, metodyka edukacji muzycznej, metodyka edukacji wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Prowadzenie zajęć w zakresie integracji logopedycznej dla dzieci. Absolwent może pracować w przedszkolach, klubach malucha, ośrodkach prowadzących zajęcia logopedyczne i innych ośrodkach edukacyjnych, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.