Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-5 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III. Program uwzględnia również elementy związane z diagnozą i terapią pedagogiczną. Obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym, program uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu, tj. przedmioty metodyczne z zakresu m.in. edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej oraz aktywizujące rozwój i uczenie się dziecka, a także jego rozwój fizyczny (WF).

TEMATYKA ZAJĘĆ
Na tematykę zajęć składają się między innymi: specjalne potrzeby edukacyjne dziecka, pedagogika przedszkolna i zintegrowana, metodyka edukacji polonistycznej, metodyka edukacji matematycznej, metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej, metodyka edukacji plastycznej i technicznej, metodyka edukacji muzycznej, metodyka edukacji wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Prowadzenie zajęć w zakresie edukacji podstawowej dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz uczniów szkoły podstawowej. Absolwent może pracować w przedszkolach, klubach malucha, szkole podstawowej, świetlicach, domach dziecka i innych ośrodkach edukacyjnych, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.