Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z Informatyką na I i II etapie edukacyjnym

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych pracą z dzieckiem w wieku przedszkolnym (3-5 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III, jak i pracą z uczniami w szkole podstawowej w klasach IV-VIII.

Oprócz obszarów tematycznych wymienionych w ww. opisie specjalności pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej plan kształcenia specjalności z modułem informatycznym uwzględnia dodatkowo moduł z zakresu edukacji informatycznej, który stworzy możliwość podjęcia nowych obowiązków w warunkach zreformowanego systemu edukacji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent uzyskuje uprawnienia do pracy w przedszkolu, szkole podstawowej w klasach I-III oraz IV-VIII, a tym samym wzmacnia swoje możliwości na rynku pracy.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.