Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z informatyką

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Oprócz obszarów tematycznych wymienionych w opisie specjalności Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej plan kształcenia specjalności z modułem informatycznym uwzględnia dodatkowo zakres edukacji informatycznej, który stworzy możliwość podjęcia nowych obowiązków w warunkach zreformowanego systemu edukacji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent uzyskuje uprawnienia do pracy w przedszkolu, szkole podstawowej w klasach I-III oraz informatyki w klasach I-VIII, a tym samym wzmacnia swoje możliwości na rynku pracy. Może prowadzić zajęcia w sektorze publicznym i prywatnym, pracować w przedszkolach, klubach malucha, szkołach podstawowych, świetlicach i innych ośrodkach edukacyjnych, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.
________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.