Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych pracą z dziećmi zorientowaną na naukę i posługiwanie się w zabawie językiem obcym. Program, obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym, uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do nauczania języka obcego oraz posługiwania się nim w zabawie (w tym słuchanie i oglądanie bajek w języku obcym, nauka tekstów piosenek i wierszyków, śpiew itp.).

TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: metodyka nauczania języka specjalności w przedszkolu i klasach I-III, praktyczna nauka języka specjalności, metodyka edukacji polonistycznej, metodyka edukacji matematycznej, metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej, metodyka edukacji plastycznej i technicznej, metodyka edukacji muzycznej, metodyka edukacji wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Wspomaganie nauki języka obcego poprzez prowadzenie zajęć w języku obcym aktywizujących rozwój i uczenie się dziecka w wieku 3-5 lat oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Absolwent może pracować w przedszkolach, klubach malucha, szkole podstawowej, świetlicach, domach dziecka, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (opiekun dziecka z językiem obcym, pomoc w odrabianiu lekcji z języka obcego, korepetytor itp. – prowadząc jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).

UWAGA!
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym w Polsce od osób nauczających języka obcego w przedszkolach i szkołach publicznych wymagane jest udokumentowanie znajomości języka na poziomie przynajmniej C1.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.