Podatki i finanse publiczne

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Student na tej specjalności uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości jednostek publicznych i prawa podatkowego.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia, a ponadto uzyska wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i w wybranych krajach europejskich, systemu finansów publicznych, systemu finansów samorządowych oraz rachunkowości budżetowej, a także z zakresu systemu podatkowego.
Absolwent uzyska praktyczne umiejętności zarządzania finansami publicznymi a tym samym będzie mógł podjąć pracę w podmiotach sektora publicznego, jak i prywatnego, np. w przedsiębiorstwach i bankach, firmach doradczych, wspierających współpracę podmiotów prywatnych i publicznych, jako doradca podatkowy, jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej).Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia, a ponadto:
• zna i rozumie podstawy prawa, prawa podatkowego, celnego i dewizowego,
• umie interpretować i stosować przepisy tego prawa,
• posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne odnoszące się do analizy i ewidencji podatkowej, organizacji i zasad funkcjonowania administracji podatkowej i kontroli skarbowej.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Przedmioty kluczowe dla specjalności:
• Rachunkowość budżetowa,
• Zarządzanie długiem publicznym,
• System podatkowy,
• Materialne i proceduralne prawo podatkowe.
W ramach specjalności student odbywa praktykę zawodową stanowiącą integralną część procesu kształcenia i realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – badanie, analizę itp., które stanowi przedmiot pracy dyplomowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Wszystkie prognozy i analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na absolwentów specjalności będzie rosło. Będą oni mogli podjąć pracę w podmiotach sektora publicznego, jak i prywatnego, np. w przedsiębiorstwach i bankach, firmach doradczych, wspierających współpracę podmiotów prywatnych i publicznych, jako doradca podatkowy, jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ATUTY UCZELNI

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny, w tym PKA, pracodawców i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ZAJĘCIA W LOKALIZACJACH BLISKO CIEBIE
Prowadzimy zajęcia w kilku atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, w tym na Modlińskiej 51 (bardzo dobry dojazd z Trasy Toruńskiej – S7/A1, na Placu Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (Metro M1 i PKP) i na Perzyńskiego 10 (Metro M1). Jesteśmy dostępni ON LINE. Można też studiować korzystając z usługi ON LINE.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I REKRUTERAMI

Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Absolwenci są gotowi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

MOŻLIWOŚCI WYBORU JĘZYKA OBCEGO Z OPCJĄ OD ZERA
Bardzo atrakcyjna możliwość wyboru języka obcego z nauką od zera (od podstaw) dla osób, które chcą rozpocząć naukę nowego języka obcego lub podnieść jego znajomość przed rozpoczęciem nauki na pierwszym semestrze.

ZACZYNAMY ZAJĘCIA W PAŹDZIERNIKU i MARCU ORAZ WE WRZEŚNIU i LUTYM
Zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów od października i od marca oraz od lutego i od września (należy wcześniej dzwonić w sprawie dostępności i terminów we wrześniu i w lutym).