WORK FOR FOREIGNERS

Poszukujemy:

Proces selekcji kandydatów realizujemy w zasadzie w dwóch etapach:

1. Osoby zainteresowane pracą/współpracą zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych – krótkiego życiorysu (CV) i listu motywacyjnego. Nauczycieli akademickich prosimy również o wykaz dorobku naukowego (w tym ostatnich publikacji naukowych) i/lub dorobku zawodowego oraz kopii wszystkich dyplomów mgr, dr hab. i tytułów naukowych (najlepiej zapisanych w .pdf-ie) oraz o wykaz przedmiotów, które chcieliby prowadzić. Aplikacje prosimy składać (tylko!!!) w postaci elektronicznej na adres e-mailowy: praca@eu.edu.pl. Dokumenty te zostają u nas, a z kandydatami kontaktujemy się wtedy, gdy są nam potrzebni.

2. W przypadku, gdy mamy zapotrzebowanie (zajęcia) na kandydata, zapraszamy go na spotkanie.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Prosimy o dołączenie do CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

AKTUALNIE POSZUKUJEMY:

PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I TECHNICZNYCH

PD. Pracowników dziekanatu. Wykształcenie wyższe, również renciści i emeryci.
Praca na na część lub pełny etat w ramach umowy zlecenia lub o pracę. Wymagania: doświadczenie w pracy w dziekanacie, znajomość POLON, mile widziana znajomość ProAkademii, Ustawy i języka angielskiego. Praca również w weekendy (ok. 20 w roku).

PDWZ. Pracowników działu współpracy z zagranicą. Ze znajomością (min. C1) języka angielskiego, również renciści i emeryci. Mile widziana dodatkowa znajomość języka rosyjskiego.
Praca na na część lub pełny etat w ramach umowy zlecenia lub o pracę. Praca również w weekendy (ok. 20 w roku).

SdS. Specjalistę ds pomocy materialnej dla studentów. Ze znajomością prawa i doświadczeniem w zakresie pomocy społecznej. Mile widziane znajomość i doświadczenie w zakresie księgowości.
Praca na na część lub pełny etat w ramach umowy zlecenia lub o pracę. Praca również w weekendy (ok. 20 w roku).

PR. Pracowników działu rekrutacji. Ze znajomością reklamy, reklamy internetowej i mediów społecznościowych. Mile widziana znajomość języka angielskiego. Praca również w weekendy (ok. 20 w roku).

PI. Informatyka. Do prowadzenia Help Desku i serwisów internetowych. Również studenci, renciści i emeryci.
Praca na na część lub pełny etat w ramach umowy zlecenia lub o pracę. Praca (dyżury) również w weekendy.

PT. Pracowników technicznych. Do obsługi zajęć dydaktycznych (otwieranie i zamykanie sal, wdawanie rzutników i innych pomocy dydaktycznych, obsługa sprzętu audio/wideo itp.). Po maturze, również studenci, renciści i emeryci.
Praca na na część lub pełny etat w ramach umowy zlecenia lub o pracę. Praca również w weekendy (ok. 20 w roku).

NAUCZYCIELI – LEKTORÓW I INSTRUKTORÓW

LEK. Nauczyciela-lektora języka hiszpańskiego (LEKes) i francuskiego (LEKfr), Praca również w weekendy.

NAT. Nauczyciela-lektora (native speaker) języka angielskiego (NATen), hiszpańskiego (NATes) i francuskiego (NATfr), Praca również w weekendy. Native speaker of English (NATen), Spanish (NATes) and French (NATfr).

FI. Nauczyciela-Instruktora, realizatora filmów (mgr sztuki, mgr) z dorobkiem zawodowym do prowadzenia zajęć z przedmiotów:
Film reklamowy, Transmisja strumieniowa, Montaż nieliniowy, itp. Mile widziana możliwość prowadzenia/opieki nad kołem zainteresowań (studenckim). Praca również w weekendy.

FO. Nauczyciela-Instruktora, fotografa/fotografika (mgr sztuki, mgr) z dorobkiem zawodowym do prowadzenia zajęć z przedmiotu Fotografia reklamowa. Mile widziana możliwość prowadzenia/opieki nad kołem zainteresowań (studenckim). Praca również w weekendy.

FI. Nauczyciela-Instruktora, realizatora filmów (mgr sztuki, mgr) z dorobkiem zawodowym do prowadzenia zajęć z przedmiotów:
Film reklamowy, Transmisja strumieniowa, Montaż nieliniowy, itp. Mile widziana możliwość prowadzenia/opieki nad kołem zainteresowań (studenckim). Praca również w weekendy.

PTF. Nauczyciela-Instruktora, specjalistę z zakresu technologii i techniki produkcji telewizyjno-filmowej. Praca również w weekendy).

NAUCZYCIELI – MGR, DR, DR HAB. I PROFESORÓW

N1. Nauczyciele (mgr inż., mgr) przedmiotów z dorobkiem naukowym lub zawodowym do przedmiotów:
Matematyka, Fizyka, Elektronika, Układy cyfrowe
Systemy operacyjne (Linux, Windows – użytkowanie i administracja)
Inżynieria oprogramowania, języki programowania – C, C#, Python
Grafika komputerowa (animacje, programowanie 3D, POV-Ray itp.)
Film cyfrowy – tworzenie i przesyłanie materiałów i montaż nieliniowy
Bazy danych, LAMP i WAMP
Zarządzanie jakością oprogramowania
Zapewnienie jakości
Kontrola i audyt jakości
Rachunkowość, finanse
Nauczanie języków – angielski, hiszpański, francuski, rosyjski
Psychologia
Możliwość pracy na część etatu i współpracy w ramach umowy o dzieło.

N2. Nauczyciele akademiccy (mgr, dr, dr hab., prof.) z dorobkiem naukowym lub zawodowym z zakresu filologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, pedagogiki, metodyki nauczania.
Zatrudnienie na uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

N3. Nauczyciele akademiccy (mgr, dr, dr hab., prof.) z dorobkiem naukowym lub zawodowym z zakresu filologii, informatyki, nauk o zarządzaniu i ekonomii oraz prawa i administracji.

N4. Nauczyciele akademiccy (mgr/lek., dr, dr hab., prof.) z dorobkiem naukowym lub zawodowym z zakresu nauk medycznych, rolniczych i biologicznych.
Zatrudnienie na uczelni jako podstawowym miejscu pracy lub kontrakt godzinowy.

Kontakt:

Europejska Uczelnia w Warszawie
ul. Modlińska 51
03-199 Warszawa
e-mail: praca@eu.edu.pl