Poszukujemy:

Proces selekcji kandydatów realizujemy w zasadzie w dwóch etapach:

1. Osoby zainteresowane pracą/współpracą zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych – krótkiego życiorysu (CV) i listu motywacyjnego. Nauczycieli akademickich prosimy również o wykaz dorobku naukowego (w tym ostatnich publikacji naukowych) i/lub dorobku zawodowego oraz kopii wszystkich dyplomów mgr, dr hab. i tytułów naukowych (najlepiej zapisanych w .pdf-ie) oraz o wykaz przedmiotów, które chcieliby prowadzić. Aplikacje prosimy składać (tylko!!!) w postaci elektronicznej na adres e-mailowy: praca@eu.edu.pl. Dokumenty te zostają u nas, a z kandydatami kontaktujemy się wtedy, gdy są nam potrzebni.

2. W przypadku, gdy mamy zapotrzebowanie (zajęcia) na kandydata, zapraszamy go na spotkanie.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Prosimy o dołączenie do CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz kopii dokumentów zawartych w mojej ofercie pracy, potrzebnych w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883)”.
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

AKTUALNIE POSZUKUJEMY:

PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I TECHNICZNYCH

PI. Informatyka. Do prowadzenia Help Desku i serwisów internetowych. Po maturze, również studenci, renciści i emeryci.
Praca na na część lub pełny etat w ramach umowy zlecenia lub o pracę. Wymagania: dyspozycyjność, łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów.

PA. Pracowników administracyjno-biurowych. Po maturze, również studenci, renciści i emeryci do pracy w dziekanacie /dziale rekrutacji /kwesturze /przy stypendiach /w archiwum itp.
Praca na na część lub pełny etat w ramach umowy zlecenia lub o pracę. Wymagania: obsługa komputera, dyspozycyjność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole.

PT. Pracowników technicznych. Do obsługi zajęć dydaktycznych (otwieranie i zamykanie sal, wdawanie rzutników i innych pomocy dydaktycznych, obsługa sprzętu audio/wideo itp.). Po maturze, również studenci, renciści i emeryci.

Praca na na część lub pełny etat w ramach umowy zlecenia lub o pracę. Wymagania: dyspozycyjność, łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów.

PD. Pracowników dziekanatu. Po maturze, również renciści i emeryci do pracy w dziekanacie.
Praca na na część lub pełny etat w ramach umowy zlecenia lub o pracę. Wymagania: obsługa komputera, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

PR. Ze znajomością reklamy, reklamy internetowej i mediów społecznościowych.

Praca na na część lub pełny etat w ramach umowy zlecenia lub o pracę. Możliwa również współpraca w ramach umowy o dzieło lub działalności gospodarczej.

NAUCZYCIELI – MGR, DR, DR HAB. I PROFESORÓW

N1. Nauczyciele (mgr inż., mgr) przedmiotów z dorobkiem naukowym lub zawodowym do przedmiotów:
Matematyka, Fizyka, Elektronika, Układy cyfrowe
Systemy operacyjne (Linux, Windows – użytkowanie i administracja)
Inżynieria oprogramowania, języki programowania – C, C#, Python
Grafika komputerowa (animacje, programowanie 3D, POV-Ray itp.)
Film cyfrowy – tworzenie i przesyłanie materiałów i montaż nieliniowy
Bazy danych, LAMP i WAMP
Zarządzanie jakością oprogramowania
Zapewnienie jakości
Kontrola i audyt jakości
Rachunkowość, finanse
Nauczanie języków – angielski, hiszpański, francuski, rosyjski
Psychologia
Możliwość pracy na część etatu i współpracy w ramach umowy o dzieło.

N2. Nauczyciele akademiccy (mgr, dr, dr hab., prof.) z dorobkiem naukowym lub zawodowym z zakresu filologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, pedagogiki, metodyki nauczania.
Zatrudnienie na uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

N3. Nauczyciele akademiccy (mgr, dr, dr hab., prof.) z dorobkiem naukowym lub zawodowym z zakresu informatyki, nauk o zarządzaniu i ekonomii.
Zatrudnienie na uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

N4. Nauczyciele akademiccy (mgr/lek., dr, dr hab., prof.) z dorobkiem naukowym lub zawodowym z zakresu nauk medycznych, rolniczych i biologicznych.
Zatrudnienie na uczelni jako podstawowym miejscu pracy lub kontrakt godzinowy.

Kontakt:

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
ul. Modlińska 51
03-199 Warszawa
e-mail: praca@eu.edu.pl