PRAWO ADMINISTRACYJNE I PUBLICZNE

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność na studiach magisterskich prowadzonych na kierunku Administracja. Studia są otwarte
dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Szczególnie
polecamy je absolwentom ekonomii, zarządzania, administracji, informatyki, rachunkowości,
finansów itp.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Na tematykę zajęć specjalności składają się zajęcia realizowane w ramach kierunku oraz:
§ Prawo finansów publicznych
§ Prawo urzędnicze
§ Prawo kanoniczne
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Studia na tej specjalności umożliwiają osiągniecie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego
i urzędniczego oraz umiejętności posługiwania się nim w sektorze publicznym i prywatnym, a także
w instytucjach związanych z administracją publiczną, kościołem, kulturą i edukacją.
ATUTY SPECJALNOŚCI DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania
kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci specjalności mają duże możliwości zarobkowania.