PRAWO KARNE (KARNOPRAWNA)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Student tej specjalności uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i sposobu funkcjonowania instytucji i organów sprawiedliwości oraz prawa i postepowania karnego.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia, a ponadto z zakresu systemu prawa karnego.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia, a ponadto:

 • zna i rozumie podstawy prawa i postepowania karnego,
 • umie interpretować i stosować w praktyce przepisy tego prawa.
 • Absolwent jest przygotowany do odbycia aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej i kuratorskiej.
  TEMATYKA ZAJĘĆ
  Tematyka zajęć obejmuje przedmioty realizowane w ramach kierunku, a ponadto:

 • Międzynarodowe prawo karne
 • Prawo karne wykonawcze
 • Prawo karne gospodarcze
 • Prawo karne nieletnich.
 • PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • Organy i instytucje sądownictwa i prokuratury,
 • Organy i instytucje więziennictwa,
 • Kancelarie prawne i adwokatura.

ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci mają możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy.