Prawo oświatowe i technologie informacyjne

Europejska Uczelnia w Warszawie serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego na 8-godzinne szkolenie pt. Prawo oświatowe i technologie informacyjne w awansie zawodowym nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się dnia 15 października 2016 r. od godz. 10.00 w siedzibie Uczelni, ul. Modlińska 51.

Możliwość zapisów również po tym terminie.

Zakres szkolenia obejmuje wiedzę i umiejętności wymagane w postępowaniu na wyższy stopień awansu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 26 marca 2013 r., poz. 393).

Zapisy do dnia 30 września 2016 r.
E-mail: zapisy@eu.edu.pl lub telefonicznie +48 (22) 394-51-71
Cena szkolenia wynosi 80 zł od uczestnika.

Wpłatę należy dokonać do dnia 30 września 2016 na rachunek bankowy
71 1020 1026 0000 1502 0125 6528.
z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz kodu szkolenia PO.

ZAPISZ SIĘ NA KURS