Prawo oświatowe i technologie informacyjne

Europejska Uczelnia w Warszawie organizuje 8-godzinne szkolenie pt. Prawo oświatowe i technologie informacyjne w awansie zawodowym nauczycieli skierowane do nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego.

Zakres szkolenia obejmuje przekazanie wiedzy i umiejętności wymaganych w postępowaniu na wyższy stopień awansu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r., poz. 393).

Cena szkolenia: 80 zł od osoby
Zapisy: do 30 września
Kontakt: e-mail: zapisy@eu.edu.pl, tel. +48 (22) 394 51 71

Opłatę należy przelać do 30 września na rachunek bankowy nr 71 1020 1026 0000 1502 0125 6528.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz kod szkolenia: PO.

ZAPISZ SIĘ NA KURS