PRAWO PUBLICZNE (PUBLICZNOPRAWNA)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Student tej specjalności uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i sposobu funkcjonowania instytucji sfery publicznej oraz prawa publicznego.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia, a ponadto z zakresu systemu prawa publicznego.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia, a ponadto:

 • zna i rozumie podstawy prawa, prawa administracyjnego, urzędniczego i prawa finansów publicznych,
 • umie interpretować i stosować w praktyce przepisy tego prawa.
 • Absolwent jest przygotowany do odbycia aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, radcowskiej i prokuratorskiej. Posiada również wysokie kwalifikacje do pracy w jednostkach administracji publicznej i niepublicznej.

  TEMATYKA ZAJĘĆ
  Tematyka zajęć obejmuje przedmioty realizowane w ramach kierunku, a ponadto:

 • Prawo administracyjne i urzędnicze,
 • Analiza orzecznictwa sądów w sprawach samorządowych,
 • Medyczne prawo administracyjne,
 • Prawo ochrony danych osobowych.
 • PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • Organy i instytucje sądownictw i prokuratury,
 • Organy i instytucje administracji publicznej,
 • Organy administracji skarbowej i celnej,
 • Kancelarie prawne i adwokatura.
 • ATUTY SPECJALNOŚCI
  DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
  Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
  WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
  Absolwenci mają możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy.