Prawo urzędnicze

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność na studiach magisterskich prowadzonych na kierunku Administracja.
Studia są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Szczególnie polecamy je absolwentom ekonomii, zarządzania, administracji, informatyki, rachunkowości, finansów itp.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Na tematykę zajęć specjalności składają się zajęcia realizowane w ramach kierunku oraz:

  • Prawo finansów publicznych
  • Prawo urzędnicze
  • Prawo kanoniczne
  • Zarządzanie państwem w warunkach demokracji

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Studia na tej specjalności umożliwiają osiągniecie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i urzędniczego oraz umiejętności posługiwania się nim w sektorze publicznym i prywatnym, a także w instytucjach związanych z administracją publiczną, kościołem, kulturą i edukacją.
ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci specjalności mają duże możliwości zarobkowania.