Promocja letnia

Specjalne ceny na pierwszy semestr.
Wszyscy, którzy w czasie trwania promocji zgłoszą się na studia przez Internet i dokonają wpłaty 150 PLN (bezzwrotna opłata rejestracyjna) na nasz rachunek bankowy w PKO BP nr: 71 1020 1026 0000 1502 0125 6528,
Tytułem: Imię Nazwisko – Opłata rejestracyjna
Otrzymają specjalną obniżoną cenę pierwszego semestru studiów. Decyduje data wpłaty. Opłatę za studia uiszcza się o jednorazowo lub w (5) ratach.
Cena pierwszego semestru podana jest TUTAJ.

UWAGA: Promocja nie sumuje się z ŻADNĄ inną promocją! Rezygnacja ze studiów przed ukończeniem pierwszego semestru jest równoważna odstąpieniu przez studenta od promocji i skutkuje rozliczeniem semestru na zasadach ogólnych (wg. pełnych cen z cennika). Ilość miejsc ograniczona. Promocja trwa do terminu podanego na stronie w Aktualnościach, wyczerpania limitu miejsc lub odwołania.