Rachunkowość i rewizja finansowa

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność przeznaczona dla osób zainteresowanych pracą w obszarze finansów i rachunkowości – przyszłych finansistów i księgowych oraz analityków i inwestorów.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma kompetencje obejmujące specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu finansów oraz rachunkowości. Zna i rozumie podstawy prawa gospodarczego i podatkowego. Umie interpretować i stosować przepisy tego prawa. Posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne odnoszące się do sprawozdawczości i rewizji finansowej oraz rachunkowości budżetowej. Posiada wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rachunkowości i działalności finansowej oraz funkcjonowania biura rachunkowego.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje moduły wspólne dla kierunku oraz wybrane zagadnienia z takich obszarów, jak:
• Controlling
• Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
• Sprawozdawczość i rewizja finansowa
• Organizacja biura rachunkowego
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Wszystkie prognozy i analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru rachunkowości przedsiębiorstw będzie rosło. Wybierając specjalność, studenci uzyskują możliwość podjęcia interesującej i dobrze płatnej pracy, m.in. w instytucjach i przedsiębiorstwach, w firmach konsultingowych, biurach rachunkowych itp. Mogą też podejmować własną działalność gospodarczą.
ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI POGŁĘBIANIA I SPECJALIZOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości pogłębiania i specjalizowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
DUŻE MOŻLIWOŚCI PODEJMOWANIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPOGARCZEJ
Duże zapotrzebowanie na usługi księgowe stwarza duże możliwości do podejmowania własnej działalności w tym zakresie.