Resocjalizacja z prewencją

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność przeznaczona dla osób, które chcą podjąć pracę z osobami wymagającymi resocjalizacji.
PROFIL ABSOLWENTA
Studia na tej specjalności otwierają absolwentom drogę do ciekawej kariery zawodowej, a pracownikom służb mundurowych bądź placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwiają podniesienie kwalifikacji zgodnie z wykonywanym zawodem.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Na tematykę zajęć składają się różnorodne obszary działalności pedagogicznej – podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin, w tym z resocjalizacji – diagnostyki resocjalizacyjnej, metod pracy z osobami wykluczonymi oraz pozostającymi w konflikcie z prawem itp.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent będzie przygotowany do pracy z „trudną” młodzieżą w charakterze socjoterapeuty, pedagoga szkolnego oraz pracownika fundacji i stowarzyszeń pomagającym ludziom ze „środowisk trudnych”. Może pracować w więziennictwie jako funkcjonariusz służby więziennej.
ATUTY SPECJALNOŚCI
INTERESUJĄCA TEMATYKA I ZAJĘCIA

Ścisła współpraca z praktyką – zajęcia prowadzą pedagodzy i terapeuci.
ZDOBYCIE ATRAKCYJNEGO NA RYNKU PRACY ZAWODU
Możliwość zdobycia poszukiwanego na rynku pracy zawodu.