Sieci komputerowe i systemy rozproszone

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność adresowana do osób chcących tworzyć i zarządzać sieciami komputerowymi i systemami rozproszonymi.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia i związane z nimi kompetencje inżynierskie, a ponadto:
• zna wybrane metody, techniki i narzędzia w zakresie technik konfigurowania współczesnej sieci i potrafi się nimi posługiwać,
• zna i rozumie mechanizmy działania sieci komputerowej WAN i LAN – umie zarządzać sieciami opartymi o protokół IP, w tym znajdującymi się w nich urządzeniami,
• zna jeden z wybranych, opartych na UNIX, systemów operacyjnych (np. FreeBSD, Apple OS X) i potrafi się nim posługiwać w podstawowym zakresie; potrafi go zainstalować i skonfigurować interfejsy sieciowe i Firewall,
• zna modele i strategie przetwarzania w chmurze, potrafi się posługiwać przynajmniej jednym z powszechnie stosowanych rozwiązań, w tym administrować nim w podstawowym zakresie,
• zna podstawowe zasady, metody i techniki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji,
• potrafi dokonać oceny zagrożeń dla różnych rodzajów systemów przetwarzania informacji i oszacować ryzyko związane z poszczególnymi rodzajami zagrożeń oraz im zapobiegać,
• potrafi administrować w podstawowym zakresie systemem Windows 2K* Server w oparciu o architekturę Usługi Katalogowej (Active Directory) oraz systemem Linux.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje moduły wspólne dla kierunku oraz:
• Wybrane sieciowe systemy operacyjne
• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
• Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
• Strategie i technologie przetwarzania w chmurze
• Protokoły i usługi sieciowe
W ramach specjalności student odbywa praktykę zawodową stanowiącą integralną część procesu kształcenia i realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – badanie, analizę itp., które stanowi przedmiot pracy dyplomowej.

MOŻLIWOŚCI CERTYFIKACJI
Po zdaniu egzaminu zewnętrznego absolwenci mogą otrzymać certyfikaty od firm zewnętrznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent Uczelni będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
• samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych i wspomagających ich użytkowników,
• analityk – projektant systemów rozproszonych, realizator, specjalista ds. testowania, wdrożeniowiec,
• specjalista zajmujący się utrzymaniem w ruchu rozproszonych systemów informatycznych,
• administrator sieci komputerowych (projektowanie, konfigurowanie i administrowanie sieciami lokalnymi i rozległymi w środowisku UNIX/LINUX i Windows).

ATUTY UCZELNI

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny, w tym PKA, pracodawców i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ZAJĘCIA W LOKALIZACJACH BLISKO CIEBIE Prowadzimy zajęcia w kilku atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, w tym na Modlińskiej 51 (bardzo dobry dojazd z Trasy Toruńskiej – S7/A1), na Placu Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (Metro M1 i PKP) i na Perzyńskiego 10 (Metro M1). Jesteśmy dostępni ONLINE. Można też studiować, korzystając z usługi ONLINE.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I REKRUTERAMI Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej Uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS)

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU

Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Absolwenci są gotowi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

MOŻLIWOŚCI WYBORU JĘZYKA OBCEGO Z OPCJĄ OD ZERA

Bardzo atrakcyjna możliwość wyboru języka obcego z nauką od zera (od podstaw) dla osób, które chcą rozpocząć naukę nowego języka obcego lub podnieść jego znajomość przed rozpoczęciem nauki na pierwszym semestrze.

ZACZYNAMY ZAJĘCIA W PAŹDZIERNIKU, MARCU ORAZ WE WRZEŚNIU I W LUTYM

Zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów od października i od marca oraz od lutego i od września (należy wcześniej dzwonić w sprawie dostępności i terminów we wrześniu i w lutym).