Sieci komputerowe i systemy rozproszone

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent specjalności Sieci komputerowe i systemy rozproszone ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatycznych oraz związane z nimi kompetencje inżynierskie, a ponadto:
• zna wybrane metody i techniki i narzędzia w zakresie technik konfigurowania współczesnej sieci i potrafi się nimi posługiwać,
• zna i rozumienie mechanizmy działania sieci komputerowej WAN i LAN – umie zarządzać sieciami opartymi o protokół IP, w tym znajdującymi się w nich urządzeniami,
• zna jeden z wybranych opartych na UNIX systemów operacyjnych (np. FreeBSD, Apple OS X) i potrafi się nim posługiwać w podstawowym zakresie; potrafi go zainstalować i skonfigurować interfejsy sieciowe i Firewall,
• zna modele i strategie przetwarzania w chmurze, potrafi się posługiwać przynajmniej jedną z powszechnie stosowanych rozwiązań, w tym administrować nim w podstawowym zakresie,
• zna podstawowe zasady, metody i techniki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji,
• potrafi dokonać oceny zagrożeń dla różnych rodzajów systemów przetwarzania informacji i oszacować ryzyko związane z poszczególnymi rodzajami zagrożeń oraz im zapobiegać,
• potrafi administrować w podstawowym zakresie systemem Windows 2012 server R2 w oparciu o architekturę Usługi Katalogowej (Active Directory) oraz systemem Linux.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Wybrane sieciowe systemy operacyjne
• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
• Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
• Strategie i technologie przetwarzania w chmurze
• Protokoły i usługi sieciowe

W ramach specjalności student odbywa praktykę zawodową stanowiącą integralną część procesu kształcenia i realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – badanie, analizę itp., które stanowi przedmiot pracy dyplomowej.

Uczelnia współpracuje z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.