SPECJALISTA HR

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w dziale HR.
PROFIL ABSOLWENTA
Zna podstawy zarządzania, podstawy prawa, prawa pracy i zasady ochrony danych osobowych.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje podstawy prawa i psychologii, zarządzania, prawo pracy, księgowość, biurowość, praktyki w przedsiębiorstwie itp.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Możliwość zatrudnienia na stanowiskach biurowych w takich obszarach, jak:
• dział HR w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych
• dział HR w administracji publicznej i samorządowej
• firmy rekrutujące pracowników, biura karier i szkoleń