SPECJALISTA REKLAMY

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w reklamie.
PROFIL ABSOLWENTA
Zna podstawy zarządzania, zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, zasady reklamy i PR.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje podstawy prawa, zarządzania, prawo gospodarcze, marketing i promocję, biurowość, praktyki, w tym na wystawach i w promocji itp.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Możliwość zatrudnienia na stanowiskach biurowych, na wystawach, imprezach promocyjnych w takich obszarach, jak:
• działy reklamy i marketingu w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej i samorządowej
• przy organizacji i obsłudze eventów
• przy prezentacji i promocji