Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność to atrakcyjna propozycja dla studentów zainteresowanych międzynarodowymi stosunkami ekonomicznymi i funkcjonowaniem rynków zagranicznych.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Student zna problemy gospodarki światowej, orientuje się w handlu i finansach międzynarodowych. Posiada również wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ekonomii międzynarodowej, organizacji handlu zagranicznego, finansów i marketingu międzynarodowego. Posiada umiejętności organizacji, prowadzenia i nadzorowania działalności gospodarczej na skalę międzynarodową. Potrafi prowadzić własną działalność gospodarczą na rynkach krajowych lub zagranicznych. Potrafi rozwiązywać problemy w zakresie szeroko rozumianej międzynarodowej współpracy gospodarczej.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje między innymi:
• Międzynarodowy ład instytucjonalny
• Międzynarodowe stosunki gospodarcze
• Geografia ekonomiczna
• Finanse międzynarodowe
• Handel międzynarodowy
• Ekonomia integracji europejskiej
• Międzynarodowa ochrona praw człowieka

W ramach specjalności student realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – badanie, analizę itp.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Wszystkie prognozy i analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów ds. handlu zagranicznego będzie gwałtownie rosło. Wybierając specjalność, studenci uzyskują szansę podjęcia interesującej pracy, m.in. w instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynkach międzynarodowych, w firmach konsultingowych, agencjach reklamowo-promocyjnych itp.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.