Studia podyplomowe techniki, informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli (z uprawnieniami)

Studia podyplomowe techniki, informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli (z uprawnieniami) adresowane są do absolwentów studiów magisterskich lub zawodowych (inżynierskich i licencjackich), pracujących w szkołach, placówkach edukacyjnych, oraz wszystkich, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne i z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje.
Program studiów realizowany jest w ciągu 3 semestrów (350 godzin). Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w systemie sobotnio-niedzielnym.

Studia są zorientowane na podniesienie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej zainteresowanych osób, co pozwoli przygotować nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotów technika, informatyka i technologia informacyjna, a także umożliwi poprawienie dotychczasowego stylu pracy oraz podjęcie nowych obowiązków w warunkach zreformowanego systemu edukacji.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu techniki, informatyki i technologii informacyjnej.

DOKUMENT UZYSKANY PRZEZ ABSOLWENTA
„Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011 r., potwierdzające kwalifikacje podyplomowe, wydawane po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych”.

DODATKOWE UPRAWNIENIA UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Ukończenie studiów podyplomowych w Europejskiej Uczelni w Warszawie nadaje uprawnienia do nauczania techniki, informatyki i technologii informacyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych. Jednocześnie umożliwia włączenie informatyki do nauczania przedmiotów, które są związane z podstawowymi kwalifikacjami nauczyciela, jak również wykorzystanie wiedzy technicznej do nauczania tych przedmiotów.

FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe

FORMA STUDIÓW
Studia niestacjonarne

TEMATYKA ZAJĘĆ
Blok TECHNIKA

zastosowania systemów komputerowych w technice
podstawy konstrukcji maszyn
nauka o materiałach
podstawy mechatroniki
grafika inżynierska
nowoczesne technologie wytwarzania
technika a ochrona środowiska
maszyny i urządzenia użytkowe
bezpieczeństwo w ruchu drogowym
dydaktyka techniki

Blok INFORMATYKA
architektura komputerów i systemy operacyjne
sieci komputerowe
programy użytkowe
języki programowania
algorytmy i struktury danych
grafika i komunikacja człowiek-komputer
edukacja na odległość
dydaktyka informatyki
seminarium dyplomowe
praktyka dydaktyczna

Kierownik studiów: dr Jadwiga Wicińska

Zapytaj o studia podyplomowe
Zapisz się na studia podyplomowe

CENA
Wpłata jednorazowa: 4500 PLN, bez opłaty rejestracyjnej! Przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN, którą należy odliczyć od wpłaty jednorazowej.
Wpłata semestralna: 1600 PLN, przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN.
Cena promocyjna: 4200 PLN – wpłata jednorazowa (prosimy o kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia, czy promocja jest aktualna!).
Nasi absolwenci są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
Wystawiamy faktury i faktury pro forma.
W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o kontakt telefoniczny.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: ukończone studia I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

TERMINY

Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec*
Terminy zajęć: sobota/niedziela – co 2 tygodnie lub wg uzgodnień ze studentami!

LOKALIZACJE*
Modlińska 51, 03-199 Warszawa (A, Parking bezpłatny)
Pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa (PKiN – PKP DC, M1, A, T, Parking płatny)

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem wybitnych praktyków z różnych specjalności stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji oraz zatrudnienia.

________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.