Sympozjum „Polityka gospodarcza w warunkach kształtującego się nowego ładu gospodarczego”

W dniu 19 stycznia 2017 r. o godz. 12:00 odbyło się kolejne sympozjum w Europejskiej Uczelni w Warszawie poświęcone zagadnieniu: „Polityka gospodarcza w warunkach kształtującego się nowego ładu gospodarczego”.
W imieniu Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji, dr inż. Barbary Bonisławskiej, dziękujemy za udział.