Technologie internetowe i sieci

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia na tej specjalności pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, a ponadto uzyskać specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące technologii internetowych i sieci teleinformatycznych. Student zdobędzie wiedzę i umiejętność praktycznego stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie projektowania, budowy i utrzymania w ruchu struktur rozproszonego przetwarzania informacji.

PROFIL ABSOLWENTA
Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister inżynier.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: Computer English, Logika matematyczna w informatyce, Podstawy teoretyczne informatyki, Zarządzanie projektami, Analiza systemowa, Modelowanie systemów informatycznych itp. oraz związane ze specjalnością:
• Bezpieczeństwo danych w sieci
• Technologie wirtualizacji
• Projektowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN)
• Sieci bezprzewodowe

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Informatyka o profilu praktycznym będzie mógł być zatrudniony w przedsiębiorstwach z branży informatycznej zajmujących się przygotowywaniem, wdrażaniem i utrzymaniem w ruchu rozwiązań informatycznych, na stanowiskach pracy, na których wymagane są kompetencje zgodne z jego profilem zawodowym.

Absolwent studiów będzie również mógł pracować w firmach i instytucjach spoza branży informatycznej, na stanowiskach pracy, na których wymagane lub przydatne są kompetencje uzyskiwane po ich ukończeniu.

Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia działalności zawodowej indywidualnie oraz do uczestniczenia w pracach zespołów, jak również do kierowania nimi.

Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.