Technologie internetowe i sieci

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia na tej specjalności pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, a ponadto uzyskać specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące technologii internetowych i sieci teleinformatycznych. Student zdobędzie wiedzę i umiejętność praktycznego stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie projektowania, budowy i utrzymania w ruchu struktur rozproszonego przetwarzania informacji.
PROFIL ABSOLWENTA
Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister inżynier.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje zagadnienia wspólne dla kierunku oraz związane ze specjalnością, takie jak:

 • Bezpieczeństwo danych w sieci
 • Technologie wirtualizacji
 • Projektowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN)
 • Sieci bezprzewodowe
 • PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  Absolwent studiów II stopnia na kierunku Informatyka o profilu praktycznym będzie mógł być zatrudniony w przedsiębiorstwach z branży informatycznej zajmujących się przygotowywaniem, wdrażaniem i utrzymaniem w ruchu rozwiązań informatycznych, na stanowiskach pracy, na których wymagane są kompetencje zgodne z jego profilem zawodowym.
  Absolwent studiów będzie również mógł pracować w firmach i instytucjach spoza branży informatycznej na stanowiskach pracy, na których wymagane lub przydatne są kompetencje uzyskiwane po ich ukończeniu.
  Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia działalności zawodowej indywidualnie oraz do uczestniczenia w pracach zespołów, jak również do kierowania nimi.
  Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.
  ATUTY SPECJALNOŚCI
  DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

  Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
  WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
  Absolwenci naszej Uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

  ________
  *Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.