Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/2023

Semestr zimowy 2022/2023

Tok 1
Informatyka I – 1 sem., 2 sem., 3 sem.
Informatyka II – 0 sem., 1 sem.
Zarządzanie I – 1 sem., 6 sem.
Zarządzanie II – 1 sem.
Ekonomia I – 1 sem.
Finanse i rachunkowość I – 1 sem.
Administracja I – 1 sem., 6 sem.
Administracja II – 1 sem., 4 sem.
Filologia I – 1 sem.
Filologia II – 1 sem.
Pedagogika I – 1 sem.
21/22/23 października 2022 r.
18/19/20 listopada 2022 r.
9/10/11 grudnia 2022 r.
13/14/15 stycznia 2023 r.
3/4/5 lutego 2023 r.
24/25/26 luty 2023 r. – termin wpisania
wyników zaliczeń i egzaminów

Tok 2
Informatyka I – 6 sem., 7 sem.
Informatyka II – 2 sem., 3 sem.
Zarządzanie II – 2 sem., 3 sem., 4 sem.
Ekonomia I – 5 sem.
Finanse i rachunkowość I – 5 sem.
Administracja II – 2 sem., 3 sem.
Filologia I – 4 sem., 5 sem.
Filologia II – 2 sem., 4 sem.
Pedagogika I – 4 sem., 5 sem.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
(jednolite) – 4 sem., 5 sem., 9 sem.
30 września 2022 r., 1/2 października 2022 r.
14/15/16 października 2022 r.
4/5/6 listopada 2022 r.
2/3/4 grudnia 2022 r.
6/7/8 stycznia 2023 r.
27/28/29 stycznia 2023 r. – termin wpisania
wyników zaliczeń i egzaminów

Tok 3
Informatyka I – 4 sem., 5 sem.
Zarządzanie I – 2 sem., 3 sem., 4 sem., 5 sem.
Ekonomia I – 2 sem., 3 sem.
Finanse i rachunkowość I – 3 sem.
Administracja I – 2 sem., 3 sem., 4 sem., 5 sem.
Filologia I – 2 sem., 3 sem.
Filologia II – 3 sem.
Pedagogika I – 2 sem., 3 sem.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
(jednolite) – 2 sem., 3 sem., 6 sem.
7/8/9 października 2022 r.
28/29/30 października 2022 r.
25/26/27 listopada 2022 r.
16/17/18 grudnia 2022 r.
20/21/22 stycznia 2023 r.
10/11/12 lutego 2023 r. – termin wpisania
wyników zaliczeń i egzaminów

Semestr letni 2022/2023

Tok 1
Administracja 1 – 1 sem., 2 sem.
Administracja 2 – 1 sem., 2 sem.
Ekonomia 1 – 1 sem., 2 sem.
Filologia 1 – 1 sem., 2 sem.
Filologia 2 – 1 sem., 2 sem.
Finanse i rachunkowość 1 – 1 sem., 2 sem.
Informatyka 1 – 1 sem., 2 sem.
Informatyka 2 – 0 sem., 1 sem.
Pedagogika 1 – 1 sem., 2 sem.
Zarządzanie 1 – 1 sem., 2 sem.
Zarządzanie 2 – 1 sem., 2 sem.

24/25/26 marca 2023
21/22/23 kwietnia 2023
12/13/14 maja 2023
2/3/4 czerwca 2023
23/24/25 czerwca 2023
7/8/9 lipca 2023 – termin wpisania
wyników zaliczeń i egzaminów

Tok 2
Administracja 1 – 5 sem., 6 sem.
Administracja 2 – 3 sem., 4 sem.
Informatyka 1 – 5 sem., 6 sem., 7 sem.
Informatyka 2 – 2 sem., 3 sem.
Ekonomia 1 – 6 sem.
Filologia 1 – 5 sem., 6 sem.
Filologia 2 – 3 sem., 4 sem.
Finanse i rachunkowość 1 – 6 sem.
Pedagogika 1 – 5 sem., 6 sem.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
(jednolite) – 10 sem.
Zarządzanie 1 – 5 sem., 6 sem.
Zarządzanie 2 – 3 sem., 4 sem.

3/4/5 marca 2023
17/18/19 marca 2023
14/15/16 kwietnia 2023
5/6/7 maja 2023
26/27/28 maja 2023
16/17/18 czerwca 2023 – termin wpisania
wyników zaliczeń i egzaminów

Tok 3
Administracja 1 – 3 sem., 4 sem.
Ekonomia 1 – 3 sem., 4 sem.
Filologia 1 – 3 sem., 4 sem.
Finanse i rachunkowość 1 – 4 sem.
Informatyka 1 – 3 sem., 4 sem.
Pedagogika 1 – 3 sem., 4 sem.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite) – 3 sem., 4 sem., 5 sem., 6 sem., 7 sem.
Zarządzanie 1 – 3 sem., 4 sem.

10/11/12 marca 2023
31/1/2 marca/kwietnia 2023
28/29/30 kwietnia 2023
19/20/21 maja 2023
9/10/11 czerwca 2023
30/1/2 czerwca/lipca 2023 – termin
wpisania wyników zaliczeń i egzaminów

Uwaga:
Poszczególne kierunki/grupy mogą mieć zajęcia w więcej niż jednym toku.
Szczegółowe informacje o terminach zajęć będą udostępniane w planie zajęć.

Godziny zajęć:
Piątek – od godz. 17.00
Sobota – cały dzień
Niedziela – cały dzień
Uwaga:
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian.