Urzędnik

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w administracji.
PROFIL ABSOLWENTA
Zna podstawowe aspekty prawa administracyjnego i prawa pracy. Posiada kompetencje przydane dla urzędnika.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje elementy prawoznawstwa, konstytucyjnego systemu organów państwowych, nauk o administracji, prawa administracyjnego i cywilnego itp. oraz praktyki w urzędzie.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Możliwość zatrudnienia w takich obszarach, jak:
• administracja publiczna i samorządowa
• przedsiębiorstwa państwowe i prywatne
• organizacje społeczne i pozarządowe