Usługa on-line

Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz – teraz możesz ukończyć STUDIA Z USŁUGĄ ON-LINE w Warszawie! Na naszej Uczelni można studiować on-line dzięki nowoczesnej infrastrukturze technicznej – przy wsparciu Internetu i środków telekomunikacyjnych. online@eu.edu.pl, +48 22 392 94 00

Realizowane przez nas STUDIA Z USŁUGĄ ON-LINE to studia hybrydowe, które polegają na wymiennym i równoczesnym wykorzystywaniu, obok metod tradycyjnych, telematycznej infrastruktury technicznej i e-learningu. Obecnie są one realizowane w ramach studiów niestacjonarnych.
Każdy semestr studiów składa się z ośmiu zjazdów, podczas których realizowane są zajęcia, ponumerowane od 1 do 8. Student może uczestniczyć w zajęciach osobiście (po uprzednim zarezerwowaniu sobie miejsca – e-mailem) lub połączyć się przez Internet (przy wykorzystaniu szeroko rozumianej infrastruktury telematycznej; Internet stanowi doskonałe medium wymiany informacji).

Zjazdy nr 1, 7, 8 mają status zjazdów plenarnych – zalecana jest obecność wszystkich studentów na zjeździe nr 1 i obowiązkowa na zjazdach nr 7 i 8.
Podczas zjazdów nr 7 i 8 odbywają się zaliczenia, egzaminy i wpisy, dlatego wymagany jest przyjazd na Uczelnię (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym …).

Zajęcia on-line wspierane są szeregiem komplementarnych działań, których celem jest wsparcie procesu kształcenia i prowadzenia zajęć tradycyjnymi metodami. Studenci i prowadzący zajęcia w sposób efektywny korzystają z nowoczesnych środków przekazu i komunikacji, głównie dzięki uczelnianej platformie e-learningowej Moodle.

Na platformie – dla każdego przedmiotu prowadzonego w danym semestrze – umieszczone są:

1. Program zajęć (sylabus) dla przedmiotu/modułu;
2. Zakres merytoryczny każdych zajęć wraz z podaniem źródeł;
3. Wymagania związane z zaliczeniami/egzaminami dla przedmiotu/modułu – zagadnienia do opracowania (w przypadku wykładów i konwersatoriów), ćwiczenia do wykonania (w przypadku ćwiczeń, ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów itp.);
4. Ewentualnie odniesienia do różnych źródeł (dostęp do materiałów do nauki na innych serwisach prywatnych i publicznych).

Obok uczelnianej platformy e-learningowej używane są także inne narzędzia i techniki, jak wideokonferencje, symulacje czy wirtualne laboratoria. Prowadzone są projekty dydaktyczne, które opierają się na narzędziach i serwisach społecznościowych.

Studenci studiów tradycyjnych i e-learningowych tworzą jedną społeczność akademicką. Absolwenci studiów z usługą on-line otrzymują taki dyplom, jaki studenci studiujący w formie tradycyjnej na studiach niestacjonarnych.

Na wszystkich prowadzonych przez nas kierunkach i poziomach studiów można studiować on-line. Za usługę pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 200 zł na semestr, płatne wraz z pierwszą ratą czesnego.

Kontakt do opiekuna studiów: online@eu.edu.pl, +48 22 392 94 00