Usługa on-line

Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz – teraz możesz u nas studiować w Warszawie przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury technicznej – przy wsparciu Internetu i środków telekomunikacyjnych. Szczegółowe i aktualne informacje: zapisy@eu.edu.pl, +48 22 394 51 71.

Realizowane przez nas STUDIA Z USŁUGĄ ON-LINE to studia hybrydowe, które polegają na wymiennym i równoczesnym wykorzystywaniu, obok metod tradycyjnych, telematycznej infrastruktury technicznej i e-learningu. Obecnie są one realizowane w ramach studiów niestacjonarnych.
Każdy semestr studiów składa się z ośmiu zjazdów, podczas których realizowane są zajęcia, ponumerowane od 1 do 8. Student może uczestniczyć w każdych zajęciach osobiście lub przez Internet.

W tym semestrze obecność na dwóch zjazdach jest absolutnie obowiązkowa – w dniach: 28, 29 października 2017 oraz 23, 24, 25 lutego 2018.

Aktualnie oferujemy studia On Line dla kandydatów na kierunki:
Informatyka (I i II stopień)
Ekonomia
Filologia (wszystkie języki)
Pedagogika

W sprawie dostępności usługi na innych kierunkach prosimy o kontakt telefoniczny.

Teraz oferujemy studia On Line w specjalnej cenie – jeden semestr studiów opłata dodatkowa tylko 200 PLN (należy ją dodać do czesnego na studiach niestacjonarnych, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich innych promocji). Prosimy zgłaszać się mailowo: zapisy@eu.edu.pl. W sprawie informacji merytorycznej odnośnie studiów można się zgłaszać telefonicznie:
22 394 51 71 – Informatyka, Ekonomia
22 392 94 50 – Filologia, Pedagogika

W zajęciach jest wykorzystywana platforma e-learningowa Moodle – dla każdego przedmiotu prowadzonego w danym semestrze – umieszczony jest opis prowadzonych zajęć, który, między innymi, obejmuje:
• tematy i zakres merytoryczny każdych zajęć wraz z podaniem źródeł;
• wymagania związane z zaliczeniami/egzaminami dla przedmiotu/modułu – zagadnienia do opracowania (w przypadku wykładów i konwersatoriów), ćwiczenia do wykonania (w przypadku ćwiczeń, ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów itp.);
• ewentualnie odniesienia do różnych źródeł (dostęp do materiałów do nauki na innych serwisach prywatnych i publicznych).

Obok uczelnianej platformy e-learningowej używane są także inne narzędzia i techniki, jak wideokonferencje, symulacje czy wirtualne laboratoria. Prowadzone są projekty dydaktyczne, które opierają się na narzędziach i serwisach społecznościowych.

Studenci studiów tradycyjnych i e-learningowych tworzą jedną społeczność akademicką. Absolwenci studiów z usługą on-line otrzymują taki dyplom, jak studenci studiujący w formie tradycyjnej na studiach niestacjonarnych.

Na wszystkich prowadzonych przez nas kierunkach i poziomach studiów można studiować on-line. Za usługę pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 200 PLN na semestr, płatne wraz z pierwszą ratą czesnego.