Wspieramy

Europejska Uczelnia w Warszawie wspiera uchodźców przybyłych do Polski z terenów objętych wojną. Uczelnia oferuje im kursy języka polskiego, pracę i mieszkanie na start (dla osób z poszukiwanymi przez nas kwalifikacjami, które zatrudnimy – informacje na stronie w zakładce Praca) oraz bezpłatne studia w semestrze rozpoczynającym się od marca 2022 (dla wszystkich uchodźców, którzy się zgłoszą). Prosimy o zgłoszenia w sprawie pracy na mail: praca@eu.edu.pl (PL, RU, EN, DE) oraz o rejestrację na studia na https://dziekanat.europejskauczelnia.edu.pl/Rekrutacja/RKonto/Register (PL) i/lub http://admission.europejskauczelnia.edu.pl (EN, RU).

Studenci, którzy chcą wyjechać za granicę od dziś urlop dziekański jest bezpłatny. Zachowasz wszystkie prawa studenckie. Wszystkie czynności załatwisz online.

The European University in Warsaw supports refugees who came to Poland from areas affected by the war. The university offers them Polish language courses, a job and a flat to start (for people with the qualifications we are looking for – information on the website in the Work tab) and free studies in the semester starting March 2022 (for all refugees who apply). Please send your job applications by e-mail: praca@eu.edu.pl (PL, RU, EN, DE) and register for studies at https://dziekanat.europejskauczelnia.edu.pl/Rekrutacja/RKonto/Register (PL) i/lub http://admission.europejskauczelnia.edu.pl (EN, RU).