Wzór Dyplomu

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 53 z późn. zm.) Europejska Uczelnia w Warszawie na mocy uchwały Senatu Uczelni określająca wzór dyplomów z dnia 23.11.2021 r. przedstawiamy wzór oraz opis techniczny zabezpieczeń dyplomów.

Wszystkie szczegóły podane są TUTAJ.

Data wprowadzenia dokumentu:
1. data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 22 listopada 2021 r.
2. data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 23 listopada 2021 r.
3. okres ważności dokumentu publicznego: –
4. data zakończenia wydawania dokumentu publicznego: –