Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Student tej specjalności uzyska wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz ochrony mienia i osób. Głównym celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w instytucjach, służbach, formacjach oraz firmach odpowiedzialnych za wewnętrzne i międzynarodowe bezpieczeństwo państwa.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawy bezpieczeństwa państwa
• Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
• Bezpieczeństwo informacji
• Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych
• Prawo i postępowanie karne w sytuacjach kryzysowych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym jest przeznaczona dla osób zatrudnionych w administracji publicznej, które są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem publicznym i reagowaniem kryzysowym. Jest również przeznaczona dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w instytucjach administracji publicznej – rządowej i samorządowej, policji, straży miejskiej, straży granicznej. Absolwent tej specjalności może być zatrudniony jako specjalista w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biurze Ochrony Rządu, jako specjalista w Komendzie Głównej Straży Granicznej, specjalista w Komendzie Policji, specjalista w urzędach administracji samorządowej w Wydziałach Zarządzania Kryzysowego, jako strażnik miejski/gminny oraz na stanowiskach kierowniczych.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.