Zarządzanie finansami i rachunkowość

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom samodzielne rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości, finansów, prawa i podatków, które są związane z praktyką rachunkowości.Wiedza zdobyta podczas studiowania na tym kierunku jest niezbędna do profesjonalnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz wypełniania deklaracji podatkowych. Podczas prowadzonych zajęć uczestnicy w sposób kompleksowy przeanalizują zjawiska finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla jego efektywności oraz znaczenia dla ryzyka gospodarczego, w tym podatkowego. 

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
• analiza finansowej w procesie zarządzania,
• prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• rozwiązywania problemów z zakresu prawa gospodarczego,
• prawa handlowego,
• prawa cywilnego,
• oceny kondycji finansowej i pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych,
• podstaw prawa pracy,
• księgowania operacji gospodarczych, sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych,
• wyboru optymalnych źródeł finansowania działalności gospodarczej,
• identyfikacji rodzajów ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz metod jego minimalizacji,
• zasad optymalizacji opodatkowania z uwzględnieniem ryzyka podatkowego.

DOKUMENT UZYSKANY PRZEZ ABSOLWENTA
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011r., potwierdzające kwalifikacje podyplomowe, wydawane po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych”

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKANE PRZEZ ABSOLWENTA:
• samodzielność w rozwiązywaniu problemów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego,
• opracowywanie rozwiązań z zakresu zarządzania podatkowego,
• znajomość zagadnień z zakresu zasad finansów przedsiębiorstw,
• wiedza z zakresu zagadnień finansowo – księgowych,
• znajomość zasad procesów biznesowych,
• samodzielność w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa gospodarczego,
• znajomość zasad współpracy z organami podatkowymi,
• umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno – finansowych,
• praktyczna znajomość przepisów prawa bilansowego oraz zasad rachunkowości.

FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe

FORMA STUDIÓW
Studia niestacjonarne

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
• pracownicy służb finansowo – księgowych
• pracownicy biur rachunkowych
• kadra kierownicza

TEMATYKA ZAJĘĆ
1. Rachunkowość finansowa
2. Zaawansowana rachunkowość finansowa
3. Zarządzanie finansami
4. Prawo: cywilne, podatkowe, handlowe, pracy
5. Rachunkowość podatkowa
6. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
7. Analiza finansowa
8. Controlling
9. Zarządzanie podatkami
10. Sprawozdawczość finansowa
11. Ubezpieczenia społeczne
12. Postępowanie administracyjne
13. Postępowanie podatkowe
14. Seminarium
 
WYKŁADOWCY
Zajęcia są prowadzone przez wykładowców posiadających zarówno umiejętności dydaktyczne jak i praktykę zawodową przez co zapewniamy atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć.

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN:
Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Plan studiów obejmuje 30 ECTS i 250 godzin. 

Zapytaj o studia podyplomowe
Zapisz się na studia podyplomowe

CENA
Wpłata jednorazowa 4200 PLN bez opłaty rejestracyjnej i wpisowego!
Wpłata semestralna 1600 PLN + 350 PLN, przy zapisie wymagana opłata rejestracyjna i wpisowe odliczane od ostatniej wpłaty.
Absolwenci naszej uczelni: 4000 PLN przy wpłacie jednorazowej i 1400 PLN w ratach bez opłaty rejestracyjnej i wpisowego!
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: Ukończone studia wyższe I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: Kolejność zgłoszeń.

TERMINY

Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec*
Terminy zajęć: Zajęcia, sobota/niedziela – co 2 tygodnie lub wg. uzgodnień ze studentami!

LOKALIZACJE*
Modlińska 51, 03-199 Warszawa (A, Parking)
Grochowska, Warszawa (PKP DW, M2, A, T, Parking)
Al. Jerozolimskie, Warszawa (PKP DC, M1, A, T)

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta, dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem wybitnych praktyków z różnych specjalności stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji oraz zatrudnienia.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.