Zarządzanie finansami i rachunkowość

Celem kształcenia na studiach podyplomowych „Zarządzanie finansami i rachunkowość” jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom samodzielne rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości, finansów, prawa i podatków, które są związane z praktyką rachunkowości.Wiedza zdobyta podczas studiowania na tym kierunku jest niezbędna do profesjonalnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz wypełniania deklaracji podatkowych. Podczas prowadzonych zajęć uczestnicy w sposób kompleksowy przeanalizują zjawiska finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla jego efektywności oraz znaczenia dla ryzyka gospodarczego, w tym podatkowego.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
• analiza finansowa w procesie zarządzania
• prowadzenie ksiąg rachunkowych
• rozwiązywanie problemów z zakresu prawa gospodarczego
• prawo handlowe
• prawo cywilne
• ocena kondycji finansowej i pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych
• podstawy prawa pracy
• księgowanie operacji gospodarczych, sporządzanie i interpretowanie sprawozdań finansowych
• wybór optymalnych źródeł finansowania działalności gospodarczej
• identyfikacja rodzajów ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz metod jego minimalizacji
• zasady optymalizacji opodatkowania z uwzględnieniem ryzyka podatkowego

DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
„Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011 r., potwierdzające kwalifikacje podyplomowe, wydawane po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych”.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
• samodzielność w rozwiązywaniu problemów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego
• opracowywanie rozwiązań z zakresu zarządzania podatkowego
• znajomość zagadnień z zakresu zasad finansów przedsiębiorstw
• wiedza z zakresu zagadnień finansowo-księgowych
• znajomość zasad procesów biznesowych
• samodzielność w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa gospodarczego
• znajomość zasad współpracy z organami podatkowymi
• umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych
• praktyczna znajomość przepisów prawa bilansowego oraz zasad rachunkowości

FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe

FORMA STUDIÓW
Studia niestacjonarne

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
• pracownicy służb finansowo-księgowych
• pracownicy biur rachunkowych
• kadra kierownicza

TEMATYKA ZAJĘĆ
1. Rachunkowość finansowa
2. Zaawansowana rachunkowość finansowa
3. Zarządzanie finansami
4. Prawo: cywilne, podatkowe, handlowe, pracy
5. Rachunkowość podatkowa
6. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
7. Analiza finansowa
8. Controlling
9. Zarządzanie podatkami
10. Sprawozdawczość finansowa
11. Ubezpieczenia społeczne
12. Postępowanie administracyjne
13. Postępowanie podatkowe
14. Seminarium

WYKŁADOWCY
Zajęcia są prowadzone przez wykładowców posiadających zarówno umiejętności dydaktyczne, jak i praktykę zawodową, przez co zapewniamy atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć.

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN
Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Plan studiów obejmuje 30 ECTS i 250 godzin.

Zapytaj o studia podyplomowe
Zapisz się na studia podyplomowe

CENA
Wpłata jednorazowa: 3000 PLN, bez opłaty rejestracyjnej! Przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN, którą należy odliczyć od wpłaty jednorazowej.
Wpłata semestralna: 1600 PLN, przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN.
Nasi absolwenci są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
Wystawiamy faktury i faktury pro forma.
W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o kontakt telefoniczny.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: ukończone studia I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

TERMINY

Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec*
Terminy zajęć: sobota/niedziela – co 2 tygodnie lub wg uzgodnień ze studentami!

LOKALIZACJE*
Modlińska 51, 03-199 Warszawa (A, Parking bezpłatny)
Pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa (PKiN – PKP DC, M1, A, T, Parking płatny)

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem wybitnych praktyków z różnych specjalności stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji oraz zatrudnienia.

________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.