Zarządzanie jakością i audyt wewnętrzny

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Student na tej specjalności uzyskuje wiedzę niezbędną przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości zgodnie ze standardami międzynarodowymi

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent posiada umiejętności menedżerskie w zakresie systemów zarządzania jakością i posiada umiejętności mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji. Potrafi elastycznie kształtować rozważania systemowe dotyczące zarządzania jakością w oparciu o relacje klient-dostawca ,a także zna zasady i umie przeprowadzić audyt wewnętrzny. Jest przygotowany do zdania egzaminu na audytora wewnętrznego.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• certyfikacja
• standardy zarządzania jakością i ich wdrażanie
• wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością
• podstawy LEAN Manufacturing
• audyt wewnętrzny
• controlling

W ramach specjalnośCi student realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – badanie,analizę itp.

Nasze Atuty

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.