Zarządzanie

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie bez lub ze specjalnością, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Są to studia menedżerskie prowadzone wg standardu MBA, których absolwenci otrzymują dyplomy magistra zarządzania.

Magisterskie Studia Menedżerskie realizowane wg standardu MBA przygotowują do kariery w świecie szeroko rozumianego biznesu, kształcąc kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, instytucji sektora publicznego oraz organizacji użyteczności publicznej. Głównymi adresatami programu są osoby zorientowane na aktywną karierę zawodową.

KANDYDACI
• absolwenci uczelni (krajowych i zagranicznych), dowolnych kierunków studiów: ekonomicznych, politechnicznych, uniwersyteckich, rolniczych, medycznych, artystycznych itd., którzy z racji pełnionych bądź planowanych obowiązków zawodowych pragną otrzymać wykształcenie akademicko – zawodowe i tytuł magistra zarządzania w jednej z oferowanych przez naszą uczelnię specjalności,
• absolwenci zawodowych szkół zarządzania (publicznych i niepublicznych), którzy po uzyskaniu tytułu licencjata mogą otrzymać w ramach oferowanego przez nas programu wykształcenie akademickie i dyplom magistra w zakresie zarządzania, niezbędny dla dalszej kariery menedżerskiej.

Studia są dostępne dla wszystkich absolwentów studiów 1-go stopnia, którzy posiadają tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera względnie równoważny.

PROFIL ABSOLWENTA
Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i przedsięwzięcia dyplomowego, wykonanego pod kierownictwem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta magister.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów, jak:
koncepcje zarządzania, makroekonomia, zarządzanie procesami, prawo cywilne, marketing międzynarodowy, negocjacje, statystyka matematyczna, zarządzanie strategiczne, etyka w zarządzaniu, rachunkowość zarządcza, prawo handlowe, przedsiębiorczość, logistyka, psychologia w zarządzaniu, prognozowanie ekonomiczne, język angielski,

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW SPOZA OBSZARU NAUK SPOŁECZNYCH
• podstawy zarządzania
• mikroekonomia

Absolwent studiów II stopnia będzie mógł być zatrudniony nie tylko na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i specjalistycznych, lecz także  menedżerskich, we wszystkich organizacjach – niezależnie od ich wielkości i specyfiki! W szczególności może pracować jako menedżer w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, instytucjach i placówkach naukowo-badawczych oraz w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, firmach świadczących usługi finansowe, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, organach administracji rządowej i samorządowej, firmach konsultingowych, w agencjach reklamowych, działach promocji oraz marketingu, działach HR i IT itp.

Nasze Atuty

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.