Zarządzanie przedsiębiorstwem

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Celem specjalności jest wykształcenie kompetentnej kadry zarządzającej, która rozumie ją, zna zachodzące w niej procesy i potrafi nią skutecznie zarządzać, wykorzystując cały jej potencjał – zwłaszcza pracowników, ich wiedzę i umiejętności.

Wykorzystane zostało podejście systemowe oparte na zachodzących w organizacji przepływach informacyjnych. Szczególna uwaga została zwrócona na zarządzanie procesami biznesowymi, analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa i zarządzanie jego wartością.

Studia są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Szczególnie polecamy je absolwentom ekonomii, zarządzania, administracji, informatyki, rachunkowości, finansów itp.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak:
• Systemy informacyjne zarządzania
• Zarządzanie procesami biznesowymi
• Analiza i ocena ekonomiczo-finansowa
• Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.