Zarządzanie technologiami informatycznymi

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Obecnie technologie informatyczne są powszechnie wykorzystywane w organizacjach różnej wielkości, niezależnie od branży. Są to jednak rozwiązania kosztowne, zarówno jeśli chodzi koszty pozyskania (zakupu), jak i utrzymania. Ponadto wszelkiego rodzaju awarie stanowią duże zagrożenie dla sprawnego i korzystnego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku – wiążą się z dodatkowymi kosztami i niosą ze sobą następstwa, czasem o katastroficznych rozmiarach. Dlatego też kardynalne znaczenie ma prawidłowe zarządzanie systemami i technologiami IT.

Studia są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Polecamy je także absolwentom ekonomii, zarządzania, administracji, rachunkowości, finansów itp.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent specjalności Zarządzanie technologiami informatycznymi jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich w działach IT we współczesnych organizacjach oraz do pracy jako menedżer średniego i najwyższego szczebla w firmach informatycznych. Posiada również unikatowe kompetencje pozwalające mu zajmować stanowiska menedżerskie w działach rachunkowości i kontrolingu, działach handlowych, logistyki i wielu innych, gdzie wymagana jest znajomość zarządzania współczesnymi systemami informatycznymi.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje między innymi:
• Zarządzanie zasobami IT
• Projektowanie infrastruktury IT
• Zarządzanie projektami w Prince 2
• Zarządzanie ryzykiem i politykę bezpieczeństwa

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Specjalność jest przeznaczona dla inżynierów informatyków, których przygotowujemy do pełnienia funkcji menedżerskich. Współczesne organizacje oczekują od kierowników i dyrektorów firm i działów informatyki nie tylko wysokich kompetencji inżynierskich z zakresu informatyki, lecz także umiejętności menedżerskich. Firmy nie poszukują „informatyków do kwadratu” (tj. inżynier informatyk, mgr informatyk), ale informatyków menedżerów, którzy sprawnie i efektywnie będą zarządzać powierzonymi im zasobami.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.