Zarządzanie publiczne

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność na studiach magisterskich prowadzonych na kierunku administracja.
Studia są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Szczególnie polecamy je absolwentom ekonomii, zarządzania, administracji, informatyki, rachunkowości, finansów itp.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Na tematykę zajęć specjalności składają się zajęcia realizowane w ramach kierunku oraz:
• Zarządzanie publiczne
• Planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
• Zarządzanie państwem w warunkach demokracji
• Zarządzanie długiem publicznym,

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Studia na tej specjalności umożliwiają osiągniecie wiedzy i umiejętności w zakresie z zarządzania w sektorze publicznym i w prywatnym w instytucjach związanych z kulturą, administracją publiczną, edukacją.

ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci specjalności mają duże możliwości zarobkowania.