Zarządzanie publiczne

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność na studiach na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Studia są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Szczególnie polecamy je absolwentom ekonomii, zarządzania, administracji, informatyki, rachunkowości, finansów itp.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
Na tematykę zajęć składają się między innymi:
• Zarządzanie publiczne
• Planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
• Zarządzanie państwem w warunkach demokracji
• Prawo finansów publicznych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Studia na tej specjalności umożliwiają osiągniecie wiedzy i umiejętności w zakresie z zarządzania w sektorze publicznym i w prywatnym w instytucjach związanych z kulturą, administracją publiczną, edukacją.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.