Zarządzanie w turystyce

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Student tej specjalności uzyska wiedzę z zakresu zarządzania w turystyce z uwzględnieniem jej specyfiki w Polsce, krajach UE i obszarów zainteresowania polskich turystów. Głównym celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w biurach podróży, obiektach turystycznych i hotelowych oraz przedsiębiorstwach i instytucjach z nimi związanych.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje, między innym:
• Zarządzanie sprzedażą usług
• Marketing usług turystycznych
• Ekonomikę i organizację turystyki
• Zarządzanie obsługą klienta w turystyce

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Specjalność jest przeznaczona dla osób związanych z branżą oraz absolwentów studiów I stopnia, którzy chcą podjąć w niej pracę na stanowiskach kierowniczych.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.