Zarządzanie w turystyce

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Student na tej specjalności uzyskuje wiedzę z zakresu zarządzania w turystyce z uwzględnieniem jej specyfiki w Polsce, krajach UE i obszarów zainteresowania polskich turystów. Głównym celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w biurach podróży, obiektach turystycznych i hotelowych oraz przedsiębiorstwach i instytucjach z nimi związany.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje, między innym:
• Zarządzanie sprzedażą usług
• Marketing usług turystycznych
• Ekonomikę i organizację turystyki
• Zarządzanie obsługą klienta w turystyce

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Specjalność jest ukierunkowana dla osób związanych z branża oraz absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą podjąć w niej pracę na stanowiskach kierowniczych.