Zarządzanie zasobami i kapitałem ludzkim

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Celem specjalności Zarządzanie zasobami i kapitałem ludzkim jest wykształcenie kompetentnej kadry zarządzającej, która potrafi zarządzać organizacją, wykorzystując cały jej potencjał – zwłaszcza pracowników, ich wiedzę i umiejętności.

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę teoretyczną, która umożliwi im zrozumienie procesu zarządzania i sprawowania przywództwa, oraz umiejętności praktycznego stosowania metod, narzędzi oraz nowoczesnych rozwiązań potrzebnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zdobyta wiedza i umiejętności dotyczą tzw. miękkich obszarów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie i twardych, tj. koszty pracy, system wynagrodzeń oraz system oceny efektów pracy.

Studia są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Szczególnie polecamy je absolwentom ekonomii, zarządzania, administracji, informatyki, rachunkowości, finansów itp.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak:
• Systemy informacyjne zarządzania
• Zarządzanie pracą
• Metody badania wypadków i chorób zawodowych
• Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.