Zarządzanie zasobami ludzkimi

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Student tej specjalności uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. Zdobyta wiedza pozwala zrozumieć procesy rekrutacji, selekcji, rozwoju i motywowania pracowników.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej firmy, a także do pracy w przedsiębiorstwach w różnych branżach. Zna podstawowe aspekty prawa gospodarczego i prawa pracy. Umie komunikować się w organizacji, przeprowadzić negocjacje, kreować PR.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Prawo gospodarcze z elementami prawa pracy
• Zarządzanie rozwojem personelu
• Public Relations
• Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji

W ramach specjalności student realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – badanie, analizę itp.

Uczelnia współpracuje z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.