Zarządzanie zasobami ludzkimi

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Student na tej specjalności uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. Zdobyta wiedza pozwala zrozumieć procesy rekrutacji, selekcji, rozwoju i motywowania pracowników.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent przygotowany jest do prowadzenia własnej firmy, a także do pracy w przedsiębiorstwach w różnych branżach. Zna podstawowe aspekty prawa gospodarczego i prawa pracy. Umie komunikować się w organizacji, przeprowadzić negocjacje, kreować PR.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
• Prawo gospodarcze z elementami prawa pracy
• Zarządzanie rozwojem personelu
• Public Relations
• Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji

W ramach specjalności student realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – badanie,analizę itp.
Uczelnia współpracuje z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.