Wykładowcy

FILOLOGIA
Dr hab. Iryna Shevchenko
Dr Tobiasz Cwynar
Dr Waldemar Pytel
Mgr Sylwester Kowalczyk
Mgr Marlena Pędzik