Wykładowcy

FILOLOGIA
Prof. dr hab. Natalia Ushakova
Dr hab. Iryna Shevchenko
Dr hab. Vasili Starychonak
Dr Małgorzata Albrecht-Nowicka
Dr Waldemar Pytel
Dr Aleksandra Waszczuk-Ziń
Dr Waldemar Woźniakowski
Mgr Valeryia Chychuryn