Wykładowcy

FILOLOGIA
dr Renata Botwina
dr inż. Tomasz Kochański
dr Sylwia Krukowska
dr Joanna Łukaszyk
dr Marek Pawłowski
dr Waldemar Pytel
dr Wanda Walkowiak
dr Maja Zawierzeniec
mgr inż. Robert Berliński
mgr Małgorzata Gawrzak
mgr Bożena Janiszewska
mgr Sylwester Kowalczyk
mgr Filip Kuklewski
mgr Daniel Montano
mgr Marlena Pędzik
mgr Edyta Piwnicka-Panfil
mgr Aneta Strzelecka