Zgłoszenia grupowe – bez wpisowego i ze zniżką

Dla wszystkich zgłoszeń grupowych wpisowe wynosi 0 PLN

W przypadku zgłoszeń grupowych (od osób indywidualnych – organizuje wszystkich chętnych i zgłasza jedna osoba, wpisując siebie w polu do korespondencji na stronie http://zapisy.eu.edu.pl) – 3 osoby i więcej, oferujemy atrakcyjne zniżki – 10% taniej druga osoba i 20% taniej trzecia i następne – zgłoszenia mogą być na różne studia! Grupy powyżej 4 osób na jedne studia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem ustalenia indywidualnej atrakcyjnej zniżki dla całej grupy!

W przypadku studiów podyplomowych, zniżka dotyczy całych studiów. W przypadku pozostałych studiów zniżka dotyczy pierwszego semestru studiów.

W przypadku zgłoszeń grupowych (od instytucji) – 5 osób i więcej, oferujemy atrakcyjne zniżki – wysokość zniżki negocjowana indywidualnie z instytucją zależy od liczby zgłoszeń na studia w roku akademickim – zgłoszenia mogą być na różne studia!

Uwaga!
1. Student korzystający z promocji zgadza się na wybór przez Uczelnię miejsca zajęć w Warszawie, w przypadku, gdy nie chce korzystać z zajęć ON LINE.
2. Rezygnacja ze studiów przed ukończeniem pierwszego semestru jest równoważna odstąpieniu przez studenta od promocji i skutkuje rozliczeniem semestru na zasadach ogólnych (wg. pełnych cen z cennika).
3. Ilość miejsc jest ograniczona. Promocja trwa do terminu podanego na stronie w Aktualnościach, wyczerpania limitu miejsc lub odwołania.