Wydziały

W EUROPEJSKIEJ UCZELNI W WARSZAWIE FUNKCJONUJĄ WYDZIAŁY:

WYDZIAŁ INFORMATYKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ INFORMATYKI prowadzi studia inżynierskie I oraz II stopnia na kierunku Informatyka. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, przygotowanej przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego, oraz egzaminem końcowym. Podczas studiów duży nacisk położony został na zdobywanie wiedzy i rozwijanie praktycznych umiejętności informatycznych, co zwiększa wartość zawodową absolwentów i umożliwia znalezienie dobrej pracy!

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI prowadzi studia I stopnia na kierunkach Administracja, Ekonomia, Zarządzanie oraz II stopnia na kierunkach Zarządzanie i Administracja. Studia I stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej, a studia II stopnia – obroną pracy magisterskiej, oraz egzaminem końcowym. Duży nacisk położyliśmy na naukę przedmiotów o charakterze praktycznym, co podnosi wartość zawodową absolwentów. W ramach specjalności studenci mają możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności „branżowych”, co pozwala im skutecznie konkurować na rynku pracy.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH prowadzi studia I stopnia na kierunku Pedagogika i Filologia. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, przygotowanej przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego, oraz egzaminem końcowym. Duży nacisk położyliśmy na naukę przedmiotów przydatnych w praktyce. Proponowane przez nas specjalności dostosowywane są do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców.