Studia podyplomowe

Prowadzone przez Europejską Uczelnię w Warszawie studia podyplomowe umożliwiają podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, względnie ich zmianę, adekwatnie do aktualnych potrzeb pracodawców.

Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (dla osób z udokumentowaną znajomością języka)
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (dla osób bez udokumentowanej znajomości języka)
Studia podyplomowe doradztwa edukacyjno-zawodowego dla nauczycieli (z uprawnieniami)
Studia podyplomowe techniki, informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli (z uprawnieniami)
Zarządzanie oświatą (z uprawnieniami)
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego
Język łaciński klasyczny i kościelny oraz kultura starożytnego Rzymu i Kościoła

Zapisz się na studia podyplomowe