Studia podyplomowe

Prowadzone przez Europejską Uczelnię w Warszawie studia podyplomowe umożliwiają podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, względnie ich zmianę, adekwatnie do aktualnych potrzeb pracodawców.

Executive Master of Business Administration (w języku polskim)
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (z uprawnieniami dla osób z udokumentowaną znajomością języka)
Studia podyplomowe doradztwa edukacyjno-zawodowego dla nauczycieli (z uprawnieniami)
Studia podyplomowe techniki, informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli (z uprawnieniami)
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (z możliwością nabycia uprawnień)
Zarządzanie oświatą (z uprawnieniami)
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zarządzanie ochroną zdrowia
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego

Zapytaj o studia podyplomowe
Zapisz się na studia podyplomowe