Konferencje i Sympozja

Europejska Uczelnia w Warszawie we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi organizuje cykliczne konferencje poświęcone zagadnieniom m.in. z obszaru zarządzania, ekonomii i administracji (cykl: Dylematy) oraz informatyki (cykl: Informatyka i zagadnienia pokrewne).

Uczelnia jest organizatorem cyklicznych sympozjów pod nazwą „Sympozja Dyskusyjne dla Przedstawicieli Nauki”, poświęconych aktualnym problemom z obszaru nauk społecznych – ekonomii, zarządzania oraz informatyki, które odbywają się w roku akademickim co 2-3 miesiące.

Europejska Uczelnia w Warszawie jest również współorganizatorem konferencji i sympozjów, które regularnie odbywają się w Polsce i za granicą, w tym:
1. Sympozja Społeczne w Płońsku.
2. Sympozja organizowane przez Akademię Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie: „Społeczno-ekonomiczne mechanizmy zarządzania w czasach kryzysu”.
3. Międzynarodowe Konferencje z cyklu „Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności” odbywające się w Zakopanem.