Nasza Wizja i Misja

Chcemy być i jesteśmy uczelnią nowoczesną, prowadzącą wiodące kierunki i specjalności, kształcącą skutecznych i wysoko wykwalifikowanych absolwentów dla naszego kraju, Europy i Świata.

Naszą misją jest kształcenie zgodnie z potrzebami współczesnego biznesu, instytucji szeroko rozumianej administracji centralnej i samorządowej oraz sfery non profit. W tym celu prowadzimy studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na atrakcyjnych kierunkach i specjalnościach, po ukończeniu których absolwent może znaleźć zatrudnienie w kraju i zagranicą. Ten zasadniczy nurt naszej działalności uzupełniają kursy, szkolenia itp.

Uczelnia intensywnie rozwija się – bez przerwy powstają nowe kierunki, specjalności i ścieżki kształcenia, których rodzaj i programy określone są we współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami, a zatrudniona w uczelni kadra naukowo-dydaktyczna zdobywa kolejne stopnie i tytuły naukowe.