Modlińska 51, 03-199 Warszawa (A, Parking)
Wszystkie kierunki i specjalności na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych

Targowa 86, 03-448 Warszawa (PKP D. Wileński, M2, T, A)
INŻ. Informatyka
LIC. Administracja
MGR. Administracja

Perzyńskiego 10, 01-883 Warszawa (M1, A, T, Parking)
INŻ. Informatyka
LIC. Administracja
LIC. Ekonomia
LIC. Filologia Ang. z Ros.
LIC. Filologia Ros. z Ang.

Ponadto od Roku Akademickiego 2017/18 będziemy prowadzić zajęcia w nowych lokalizacjach.

Al. Jerozolimskie, Warszawa (PKP DC, M1, A, T)
INŻ. Informatyka
LIC. Administracja
LIC. Ekonomia
LIC. Filologia Pol. dla obcokrajowców
LIC. Filologia Ang. z Ros.
LIC. Filologia Ros. z Ang.
LIC. Zarządzanie
MGR Zarządzanie
MGR INŻ. Informatyka

Grochowska, Warszawa (PKP DW, M2, A, T, Parking)
INŻ. Informatyka
MGR INŻ. Informatyka
LIC. Ekonomia
LIC. Filologia Ang. z Franc./Wł./Niem./Hiszp./Ros.
LIC. Filologia Ros. z Ang.
LIC. Pedagogika