Lokalizacje

Modlińska 51, 03-199 Warszawa (A, Parking)
Wszystkie kierunki i specjalności na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych

Targowa 86, 03-448 Warszawa (PKP D. Wileński, M2, T, A)
INŻ. Informatyka
LIC. Administracja
MGR Administracja

Perzyńskiego 10, 01-883 Warszawa (M1, A, T, Parking)
INŻ. Informatyka
LIC. Administracja
LIC. Ekonomia
LIC. Filologia ang.

Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (PKP DC, M1, A, T)
INŻ. Informatyka
LIC. Administracja
LIC. Ekonomia
LIC. Filologia ang.
LIC. Zarządzanie
MGR Zarządzanie
MGR INŻ. Informatyka