Proszę wybrać interesujący dział lub skorzystać z formularza kontaktowego:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

ADRES

 • Europejska Uczelnia w Warszawie
 • ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa
 • e-mail: uczelnia@eu.edu.pl

REKTORAT

 • e-mail: rektorat@eu.edu.pl
 • tel. +48 535 544 464
 • poniedziałek – piątek w godz. 10.00-16.00

DZIEKANAT

 • e-mail: dziekanat@ewsie.edu.pl
 • tel. +48 22 499 62 36
 • poniedziałek – piątek w godz. 9.30-17.30
 • sobota (w terminach zjazdów w godzinach 8.00-18.00)
 • niedziela (w terminach zjazdów w godzinach 8.00-16.00)
 • Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji
 • dr inż. Barbara Bonisławska
 • dyżur we wtorek w godz. 14.30-15.30
 • Dziekan Wydziału Informatyki
 • dr hab. Marek Greniewski
 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
 • dr inż. Janusz B. Berdowski

REKRUTACJA

 • e-mail: zapisy@eu.edu.pl
 • tel. +48 22 371 03 30
 • +48 22 394 51 71
 • +48 22 392 04 60
 • On-line: +48 22 392 94 00

KWESTURA

 • e-mail: kwestura@eu.edu.pl
 • tel. +48 22 498 07 80
 • wtorek – piątek w godz. 10.00-15.00
 • sobota w godz. 9.00-15.00
 • Załatwia wszystkie sprawy związane z finansami oraz sprawy kadrowo-płacowe pracowników.
 • Wszystkie sprawy związane z opłatami załatwiane są telefonicznie. W wyjątkowych sprawach należy umówić się na spotkanie wcześniej, telefonicznie.

STYPENDIA i PRAKTYKI

 • e-mail: stypendia@ewsie.edu.pl
 • tel. +48 22 296 77 00
 • wtorek – piątek 9.00-13.00
 • sobota w godz. 10.00-14.00 (podczas zjazdów)
 • Ustalenie indywidualnego terminu spotkania po uprzednim kontakcie telefonicznym.

BIURO KARIER

 • e-mail: biuro.karier@eu.edu.pl
 • tel. +48 22 296 77 00
 • wtorek – piątek w godz. 9.00-13.00
 • sobota w godz. 10.00-14.00 (podczas zjazdów)
 • Ustalenie indywidualnego terminu spotkania po uprzednim kontakcie telefonicznym.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

 • Informacje o prowadzonych studiach. Sprawy dotyczące zapisów na studia i nowo przyjętych studentów są załatwiane drogą elektroniczną: zapisy@eu.edu.pl
 • Uwaga! Studenci załatwiają sprawy wyłącznie w dziekanacie. E-mail: dziekanat@ewsie.edu.pl

OFERTY, PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY

 • Przyjmujemy tylko na adres e-mail: uczelnia@eu.edu.pl
 • Na przesłane e-maile odpowiadamy tylko wtedy, gdy jesteśmy zainteresowani!

SKARGI, WNIOSKI, ZAŻALENIA

 • Wszelkie skargi, wnioski i zażalenia dotyczące funkcjonowania uczelni prosimy kierować na adres e-mail: wnioski@eu.edu.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI

 • Europejska Uczelnia w Warszawie
 • ul. Modlińska 51
 • 03–199 Warszawa