Wykładowcy

INFORMATYKA
Prof. dr hab. inż. Alexandr Kalgin
Prof. dr hab. inż. Józef Pawelec
Dr hab. Marek J. Greniewski, prof EU
Dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. EU
Dr hab. Valery Taranchuk
Dr inż. Anna Blim
Dr Wojciech Dobrzański
Dr Agnieszka Gogolewska
Dr Jerzy G. Isajew, prof. EU
Dr inż. Jan Kazimirski
Dr inż. Krzysztof Kosmowski
Dr Ewa Rożko
Dr inż. Paweł Róg
Dr inż. Piotr Wąsiewicz
Dr inż. Zbigniew Wiśniewski
Dr inż. Marek Witczak
Mgr inż. Robert Berliński
Mgr Rafał Frąk
Mgr Tomasz Borawski
Mgr inż. Piotr Greniewski
Mgr inż. Krzysztof Szmigielski
Mgr Robert Piłka