Wykładowcy

INFORMATYKA
Prof. dr hab. Vladimir Golovko
Prof. dr hab. inż. Alexandr Kalgin
Prof. dr Ivan Kożuch
Prof. dr hab. inż. Józef Pawelec
Prof. dr hab. Oleg Tikhonenko
Dr hab. inż. Krzysztof Cpałka, prof. EU
Dr hab. Marek J. Greniewski, prof EU
Dr hab. inż. Mariusz Kubanek, prof. EU
Dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. EU
Dr Anna Blim
Dr Wojciech Dobrzański
Dr Agnieszka Gogolewska
Dr Jerzy Gogolewski
Dr inż. Andrzej Grosser
Dr Jerzy G. Isajew, prof. EU
Dr inż. Jan Kazimirski
Dr inż. Krzysztof Kosmowski
Dr inż. Grzegorz Michalski
Dr inż. Grzegorz Nieradka
Dr inż. Anna Piwońska
Dr Ewa Rożko
Dr inż. Paweł Róg
Dr inż. Olga Siedlecka-Lamch
Dr inż. Krzysztof Słota
Dr inż. Anna Tikhonenko-Kędziak
Dr inż. Piotr Wąsiewicz
Dr inż. Zbigniew Wiśniewski
Dr inż. Marek Witczak
Mgr inż. Robert Berliński
Mgr Tomasz Bołoz
Mgr Rafał Frąk
Mgr inż. Piotr Greniewski
Mgr inż. Barbara Gwiazda
Mgr inż. Grzegorz Miśkiewicz
Mgr inż. Krzysztof Szmigielski
Mgr Robert Piłka
Mgr Marek Szczepański
Mgr Katarzyna Żuchowicz