Wykładowcy

INFORMATYKA
prof. dr hab. inż. Józef Pawelec
dr hab. Marek Greniewski, prof. EU
dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. EU
dr Wojciech Dobrzański
dr Agnieszka Gogolewska
dr Artur Gola
dr Władysław Grygolec
dr inż. Elżbieta Grzejszczyk
dr Jerzy G. Isajew, prof. EU
dr Marek Jastrzębski
dr Tytus Kamiński
dr Jan Kazimirski
dr inż. Tomasz Kochański
dr inż. Krzysztof Kosmowski
dr inż. Mateusz Kustra
dr Joanna Łukaszyk
dr Wojciech Pokojski
dr inż. Paweł Róg
dr inż. Jarosław Seńko
dr Anna Strumińska-Doktór
dr Monika Szałkowska-Strzelecka
dr inż. Piotr Wąsiewicz
dr Jadwiga Wicińska
dr inż. Marek Witczak
mgr inż. Robert Berliński
mgr Rafał Frąk
mgr inż. Piotr Greniewski
mgr Sylwester Kowalczyk
mgr Anna Osucha
mgr Robert Piłka
mgr Katarzyna Reczulska
mgr inż. Jarosław Różański
mgr Aneta Strzelecka
mgr inż. Krzysztof Szmigielski