Wykładowcy

INFORMATYKA
Prof. dr hab. Vladimir Golovko
Prof. dr hab. inż. Alexandr Kalgin
Prof. dr hab. inż. Józef Pawelec
Prof. dr hab. Oleg Tikhonenko
Prof. dr Ivan Kożuch
Dr hab. inż. Krzysztof Cpałka, prof. EU
Dr hab. inż. Mariusz Kubanek, prof. EU
Dr hab. Marek J. Greniewski, prof EU
Dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. EU
Dr inż. Andrzej Grosser
Dr inż. Jan Kazimirski
Dr inż. Krzysztof Kosmowski
Dr inż. Grzegorz Michalski
Dr inż. Grzegorz Nieradka
Dr inż. Anna Piwońska
Dr inż. Paweł Róg
Dr inż. Olga Siedlecka-Lamch
Dr inż. Krzysztof Słota
Dr inż. Anna Tikhonenko-Kędziak
Dr inż. Piotr Wąsiewicz
Dr inż. Marek Witczak
Dr Anna Blim
Dr Wojciech Dobrzański
Dr Agnieszka Gogolewska
Dr Jerzy Gogolewski
Dr Jerzy G. Isajew, prof. EU
Dr Eliza Rożko
Dr Zbigniew Wiśniewski
Mgr inż. Robert Berliński
Mgr inż. Piotr Greniewski
Mgr inż. Barbara Gwiazda
Mgr inż. Grzegorz Miśkiewicz
Mgr Tomasz Bołoz
Mgr Rafał Frąk
Mgr Robert Piłka
Mgr Marek Szczepański
Mgr Katarzyna Żuchowicz