Studia licencjackie

Administracja
Administracja publiczna
Administracja samorządowa
Administracja europejska
Administracja wymiaru sprawiedliwości
Administracja skarbowo-celna
Ekonomia
Gospodarka nieruchomościami
Handel zagraniczny
Rachunkowość i zarządzanie podatkami
Finanse i bankowość
Bankowość i ubezpieczenia
Business Administration and Management
Finanse i rachunkowość
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Rachunkowość i zarządzanie podatkami
Marketing, reklama i PR
Logistyka (zarządzanie łańcuchem dostaw)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Business Administration and Management
Cloud Engineering in Business
Filologia
Filologia angielska
Filologia niemiecka
Filologia francuska
Filologia rosyjska
Filologia hiszpańska
Business English
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (6 semestrów)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego (7 semestrów)
Diagnoza i terapia pedagogiczna (6 semestrów)
Doradztwo edukacyjno-zawodowe (6 semestrów)
Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna (6 semestrów)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z informatyką (7 semestrów)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią logopedyczną (7 semestrów)