Studia licencjackie

ADMINISTRACJA
Administracja publiczna
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
Administracja skarbowo-celna
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Rachunkowość i rewizja finansowa
Doradztwo podatkowe
Finanse międzynarodowe
Podatki i finanse publiczne
EKONOMIA
Bankowość i ubezpieczenia
Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych
ZARZĄDZANIE
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Marketing, reklama i PR
Logistyka (zarządzanie łańcuchem dostaw)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
FILOLOGIA
Anglistyka (Filologia angielska)
Germanistyka (Filologia niemiecka)
Romanistyka (Filologia francuska)
Iberystyka (Filologia hiszpańska)
Italianistyka (Filologia włoska)
Rusycystyka (Filologia rosyjska)
PEDAGOGIKA
Opiekun i wychowawca dziecka
Diagnoza i terapia pedagogiczna

KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE
ADMINISTRACJA
Urzędnik
EKONOMIA
Ekonomista
Handlowiec
FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ
Księgowy
PEDAGOGIKA
Opiekun dziecka
ZARZĄDZANIE
Logistyk
Asystent zarządu
Specjalista HR
Specjalista reklamy
INFORMATYKA
Informatyk
Grafik komputerowy
FILOLOGIA (kształcenie lingwistyczne)
Asystent językowy (EN, FR, ES, DE, IT, RU)