Studia licencjackie

ADMINISTRACJA
Administracja publiczna
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Administracja wymiaru sprawiedliwości
Administracja skarbowo-celna
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Rachunkowość i rewizja finansowa
Podatki i prawo podatkowe
ZARZĄDZANIE
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Marketing, reklama i PR
Logistyka (zarządzanie łańcuchem dostaw)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
FILOLOGIA
Anglistyka (Filologia angielska)
Germanistyka (Filologia niemiecka)
Romanistyka (Filologia francuska)
Iberystyka (Filologia hiszpańska)
Italianistyka (Filologia włoska)
Rusycystyka (Filologia rosyjska)
PEDAGOGIKA
Opiekun i wychowawca dziecka
Diagnoza i terapia pedagogiczna