Studia licencjackie

Administracja
Administracja publiczna
Administracja samorządowa
Administracja europejska
Administracja wymiaru sprawiedliwości
Administracja skarbowo-celna
Ekonomia
Gospodarka nieruchomościami
Handel zagraniczny
Rachunkowość i zarządzanie podatkami
Finanse i bankowość
Bankowość i ubezpieczenia
Business Administration and Management
Finanse i rachunkowość
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Rachunkowość i zarządzanie podatkami
Marketing, reklama i PR
Logistyka (zarządzanie łańcuchem dostaw)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Business Administration and Management
Cloud Engineering in Business
Filologia
Filologia angielska
Filologia niemiecka
Filologia francuska
Filologia rosyjska
Business English
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z Informatyką na II etapie edukacyjnym
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią logopedyczną
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego
Poradnictwo zawodowe i coaching kariery (Tutoring)