Studia licencjackie

ADMINISTRACJA
Administracja publiczna
Administracja bezpieczeństwa publicznego
Administracja samorządowa
Administracja europejska
Administracja wymiaru sprawiedliwości
Administracja skarbowo-celna
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Finanse międzynarodowe
Finanse i bankowość
Podatki i finanse publiczne
EKONOMIA
Finanse i bankowość
Bankowość i ubezpieczenia
Finanse i rachunkowość
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
ZARZĄDZANIE
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Rachunkowość i zarządzanie podatkami
Marketing, reklama i PR
Logistyka (zarządzanie łańcuchem dostaw)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
FILOLOGIA
Filologia angielska
Filologia niemiecka
Filologia francuska
Filologia rosyjska
Filologia hiszpańska
PEDAGOGIKA
Praca socjalna z elementami coachingu
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (6 semestrów)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego (7 semestrów)
Diagnoza i terapia pedagogiczna (6 semestrów)
Doradztwo edukacyjno-zawodowe (6 semestrów)
Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna (6 semestrów)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z informatyką (7 semestrów)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią logopedyczną (7 semestrów)