Wykładowcy

PEDAGOGIKA
dr Władysław Grygolec
dr Marek Jastrzębski
dr Joanna Łukaszyk
dr Anna Majchrowska-Kielak
dr Agnieszka Nadolska
dr Marek Pawłowski
dr Anna Strumińska-Doktór
dr Wanda Walkowiak
dr Jadwiga Wicińska
mgr inż. Elżbieta Bąkowska
mgr inż. Robert Berliński
mgr Marta Bieguszewska
mgr Marcin Cmiel
mgr Jerzy Gomuła
mgr Bożena Janiszewska
mgr Sylwester Kowalczyk
mgr Anna Krakowska
mgr Renata Nowak
mgr Renata Omiecińska-Stan
mgr Edyta Piwnicka-Panfil
mgr Katarzyna Reczulska
mgr Grażyna Skierska
mgr Aneta Strzelecka