Studia magisterskie

Magister inżynier

INFORMATYKA
Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i bazy danych
Technologie internetowe i sieci
Grafika komputerowa i animacje komputerowe
Inżynieria bezpieczeństwa danych
Systemy i sieci komputerowe

Magister

ADMINISTRACJA
Administracja i zarządzanie publiczne

ZARZĄDZANIE
Lean management i zarządzanie jakością
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami i kapitałem ludzkim
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
Zarządzanie technologiami informatycznymi
Rachunkowość i controlling
Marketing, reklama i nowe media
Logistyka (Zarządzanie logistyczne)

FILOLOGIA 
ANGLISTYKA (FILOLOGIA ANGIELSKA)
GERMANISTYKA (FILOLOGIA NIEMIECKA)
ROMANISTYKA (FILOLOGIA FRANCUSKA)
IBERYSTYKA (FILOLOGIA HISZPAŃSKA)
ITALIANISTYKA (FILOLOGIA WŁOSKA)
RUSYCYSTYKA (FILOLOGIA ROSYJSKA)