Studia magisterskie

Magister inżynier

INFORMATYKA
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria baz danych
Technologie internetowe i sieci
Grafika komputerowa i animacje komputerowe
Business Information Systems

Magister

ADMINISTRACJA
Administracja publiczna
Zarządzanie publiczne
ZARZĄDZANIE
Zarządzanie korporacyjne
Zarządzanie jakością
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami i kapitałem ludzkim
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
Zarządzanie w turystyce
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
Zarządzanie technologiami informatycznymi
Rachunkowość i controlling
Marketing, reklama i nowe media
Logistyka (Zarządzanie logistyczne)
Business Information Systems
FILOLOGIA (EN, FR, ES, IT, DE i RU)