Studia magisterskie

Magister inżynier

Informatyka
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria baz danych
Technologie internetowe i sieci
Grafika komputerowa i animacje komputerowe
Business Information Systems

Magister

Administracja
Zarządzanie
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami i kapitałem ludzkim
Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
Zarządzanie w turystyce
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
Zarządzanie technologiami informatycznymi
Rachunkowość i controlling
Marketing, reklama i nowe media
Logistyka (Zarządzanie logistyczne)
Business Information Systems